Skip to main content

Nowe badania ujawniają, że ludzki układ immunologiczny składa się z około 1,8 biliona komórek, co jest równoznaczne z masą około 1,2 kilograma – tyle, ile waży przeciętny ananas, lub sześć chomików. Oczywiście masa ta zależy od rozmiaru osoby.

Badacze z Instytutu Weizmanna Nauk w Izraelu, w tym Ron Sender, biolog, podjęli się zadania obliczenia liczby komórek immunologicznych w ludzkim ciele, ich lokalizacji i łącznej masie. Dotychczasowe szacunki były oparte na różnych metodach analizy męskiego ciała, co ograniczało ich ogólne zastosowanie.

Jednym z kluczowych pytań wśród immunologów jest, która część ciała zawiera najwięcej komórek immunologicznych. Często uważa się, że przewód pokarmowy zawiera najwięcej z nich, ale niektóre badania sugerują, że to węzły chłonne, a nie przewód pokarmowy, są głównym źródłem komórek immunologicznych.

W badaniach Sender i jego kolega Ron Milo, również z Instytutu Weizmanna Nauk, stwierdzili, że większość komórek immunologicznych znajduje się w układzie limfatycznym i szpiku kostnym, a nie w przewodzie pokarmowym.

Liczba komórek immunologicznych może różnić się w zależności od infekcji, płci, wagi i wieku. Autorzy badania oszacowali również liczbę komórek immunologicznych u kobiet i dzieci w oparciu o proporcje ciała.

Badanie wykazało, że limfocyty, które produkują przeciwciała i prowadzą ataki komórkowe, stanowią około 40 procent komórek immunologicznych. Jednak ze względu na ich małą wielkość, reprezentują one zaledwie 15 procent masy całego układu immunologicznego.

Neutrofile, które pochodzą z szpiku kostnego i zwalczają bakteryjnych intruzów, stanowią kolejne 40 procent komórek immunologicznych i 15 procent całkowitej masy układu immunologicznego.

Z kolei makrofagi, komórki dendrytyczne i komórki tuczne, które są 3-10 razy większe, stanowią mniej niż 20 procent komórek immunologicznych, ale przyczyniają się do ponad 60 procent masy komórek immunologicznych.

Przewód pokarmowy zawiera jedynie 3 procent wszystkich komórek immunologicznych w ciele, podczas gdy jedynie 2 procent znajduje się we krwi. To oznacza, że najważniejszymi narządami immunologicznymi są węzły chłonne, szpik kostny i śledziona, gdzie znajduje się większość limfocytów i neutrofili. Jednak przewód pokarmowy jest domem dla większości komórek plazmatycznych, co czyni go największym źródłem odporności opartej na przeciwciałach w organizmie.

Źródło: Science Alert