Skip to main content

Naukowcy z Georgia State University odkryli, że niezależnie od mówionego języka, istnieje wspólny, uniwersalny system komunikacji niewerbalnej, który aktywizuje się podczas gestykulacji. Badania, prowadzone przez psychologa Şeydę Özçalışkan, skupiły się na gestach dzieci w wieku 3-12 lat, mówiących po angielsku i turecku, aby zrozumieć, jak język wpływa na sposób myślenia i wyrażania pomysłów.

Gesty, będące formą komunikacji niewerbalnej, mogą dostarczać informacji o stanie emocjonalnym osoby oraz o jej zdolnościach poznawczych. W eksperymencie dzieci były proszone o opisanie działania najpierw słowami i gestami, a następnie tylko za pomocą gestów bez mówienia. Zauważono, że podczas mówienia i gestykulacji, dzieci używały gestów zgodnych z konwencjami ich rodzimego języka.

Jednak gdy opisywały te same sceny bez mówienia, sekwencje gestów rąk były zadziwiająco podobne, niezależnie od ich ojczystego języka. Różnice specyficzne dla języka wydawały się zanikać. Podobne wyniki otrzymano w wcześniejszych badaniach z udziałem dorosłych, w tym osób niewidomych, mówiących po angielsku i turecku.

Te odkrycia sugerują, że wszyscy możemy posiadać pewien podstawowy system komunikacji niewerbalnej, który ulega zmianie lub jest zastępowany po rozpoczęciu nauki języka. Chociaż badania te opierają się na interpretacji abstrakcyjnych gestów kilkuset dzieci i dorosłych, to zapewniają intrygujący wgląd w możliwość istnienia uniwersalnego systemu komunikacji niewerbalnej.

Źródło: Science Alert