Skip to main content

Niedawno podczas prac restauracyjnych przy piramidzie króla Sahury, która ma 4400 lat i znajduje się w Abusir w Egipcie, odkryto kilka nieznanych dotąd pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu technologii LiDAR, zespół badawczy potwierdził obecność tajemniczych komór, które prawdopodobnie pełniły funkcję składów.

Odkrywanie składów zazwyczaj nie należy do najbardziej fascynujących zadań, jednak kiedy mamy do czynienia z pomieszczeniami sprzed 4400 lat, które dotychczas były całkowitą tajemnicą, cała sytuacja staje się znacznie bardziej interesująca. Co więcej, istnieje szansa na odkrycie starożytnych przedmiotów królewskiego pochówku.

Badacze przeprowadzający prace na Piramidzie Sahury, która stanowiła pierwsze miejsce pochówku dla królów w Abusir, odkryli wiele składów, których istnienie wcześniej nie było znane. Prace konserwatorskie i restauracyjne trwają na tej 155-stopowej budowli od 2019 roku, ale dopiero teraz zespół badawczy odkrył pierwotne wymiary piramidy i zdał sobie sprawę, że początkowy plan antekamery uległ zniszczeniu w ciągu czasu. W wyniku tego procesu rozpadu, stare ściany ustąpiły miejsca nowym konstrukcjom, co zmieniło nieco wnętrze piramidy. W 1836 roku badacze pracujący w piramidzie sugerowali, że odkryte korytarze, wypełnione „śmieciami i gruzem”, mogły prowadzić do składów, ale później inny pogląd przeważył i te przejścia nie były dokładnie badane.

Teraz to się zmieniło. Egipsko-niemiecki zespół odkrył zarówno korytarze – potwierdzając odkrycie z 1836 roku – jak i osiem składów w tej starożytnej piramidzie.

„Choć północne i południowe części tych składów, szczególnie sufit i oryginalna podłoga, są poważnie uszkodzone, pozostałości oryginalnych ścian i fragmenty podłogi wciąż są widoczne”, napisał zespół w komunikacie prasowym Uniwersytetu Würzburg.

Aby uzyskać pełen obraz komór, zespół skorzystał z trójwymiarowego skanowania laserowego przy użyciu przenośnego skanera LiDAR. Dzięki temu uzyskano szczegółowe pomiary wnętrza piramidy. „Ta zaawansowana technologia umożliwiła kompleksowe mapowanie zarówno obszarów zewnętrznych, jak i wąskich korytarzy i komór wewnątrz”, napisał zespół. „Częste skany zapewniają aktualizacje postępu prac i tworzą trwały zapis wysiłków badawczych”.

Sahura leży w kompleksie Abusir, popularnym miejscu pochówku w pobliżu Nilu, przeznaczonym dla faraonów z Piątej Dynastii starożytnego Egiptu. Choć nie jest tak znany jak inne kompleksy piramid, to nekropolia zawiera 13 istotnych struktur.

Odkrycie i zmapowanie tajemniczych składów to tylko jeden krok w procesie eksploracji Sahury. Następny etap to właściwa restauracja tych komór, co zespół uważa za proces, który „zrewolucjonizuje nasze rozumienie historycznego rozwoju struktur piramid i wyzwoli istniejące dotychczas paradygmaty w tej dziedzinie”.