Skip to main content

W najnowszym eksperymencie przeprowadzonym przez naukowców z Uniwersytetu Michigan w USA, zaproponowano istotną zmianę w obowiązującym modelu kosmologicznym. Chodzi o tempo ekspansji Wszechświata, które jest jednym z najważniejszych zagadnień w dziedzinie kosmologii. Obecnie istnieją dwie główne metody pomiaru tego tempa, a różnice między nimi znane są jako napięcie Hubble’a.

Pierwsza metoda, opierająca się na badaniu reliktów światła w kosmicznym mikrofalowym promieniowaniu tła oraz falach akustycznych, wskazuje na tempo ekspansji wynoszące około 67 kilometrów na sekundę na megaparsek. Druga metoda, opierająca się na pomiarach odległości do obiektów o znanej jasności wewnętrznej, wskazuje na tempo ekspansji wynoszące około 73 kilometrów na sekundę na megaparsek. Różnica między tymi wynikami stanowi istotne napięcie Hubble’a.

Te niewyjaśnione rozbieżności stawiają pod znakiem zapytania naszą wiedzę na temat rozszerzania się Wszechświata i roli ciemnej energii w tym procesie. Ciemna energia jest tajemniczą siłą, która wydaje się wpływać na tempo ekspansji kosmosu, ale jej natura pozostaje niejasna.

Naukowcy z Uniwersytetu Michigan skierowali nowy Teleskop Kosmiczny Jamesa Webba (JWST) na badanie galaktyk w różnych odległościach, aby skalibrować teleskop i zbadać napięcie Hubble’a. Okazało się, że dane zebranie przez JWST potwierdzają wyniki uzyskane wcześniej za pomocą Teleskopu Hubble’a. To oznacza, że różnica w tempie ekspansji Wszechświata wynosząca 73 kilometrów na sekundę na megaparsek pozostaje obecna i nie można jej zignorować.

Jednym z głównych podejrzewanych za to napięcie jest ciemna energia, która wydaje się oddziaływać na Wszechświat w niezrozumiały sposób. Jednak trójka naukowców z Michigan przeprowadziła analizę modelu kosmologicznego ΛCDM i doszła do wniosku, że istnieje potrzeba rewizji tego modelu. Ich badania sugerują, że skupiska galaktyk rozwijają się wolniej niż przewiduje to obecny model.

To odkrycie podkreśla tajemniczą naturę Wszechświata i potrzebę dalszych badań. Rozwiązanie napięcia Hubble’a może otworzyć nowe drzwi w naszym zrozumieniu kosmosu i wprowadzić zmiany w obecnych teoriach kosmologicznych. Jednakże, aby osiągnąć pełne zrozumienie tego zagadnienia, naukowcy będą musieli kontynuować badania i analizy danych zebranych przez Teleskop Kosmiczny Jamesa Webba oraz inne przyszłe misje kosmiczne.