Skip to main content

Wschowa, województwo lubuskie. Podczas niedawnych prac konserwacyjnych w miejscowym kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika, znaleziono niesamowite znalezisko – najstarszą kapsułę czasu na świecie. Ta starożytna skrzynka została ukryta w wieży kościoła w XVIII wieku i stanowi prawdziwe archeologiczne odkrycie.

Muzeum Ziemi Wschowskiej ogłosiło, że odnaleziona kapsuła datowana jest na rok 1726 i jest to najstarsza tego typu kapsuła na świecie. Wewnątrz kapsuły znaleziono cztery paczki, datowane na lata 1726, 1786, 1884 i 1914. W najstarszej paczce znajdowała się ołowiana kula małego kalibru oraz list w języku łacińskim. W mniejszej paczce znaleziono monety z XVIII i XIX wieku oraz stare gazety.

Niezwykle istotnym jest fakt, że autentyczność kapsuły czasu została potwierdzona dzięki Kronice Wschowskich Bernardynów, która wspomina o umieszczeniu jej na szczycie wieży kościoła w 1726 roku. Jeśli dalsze badania potwierdzą tę datę, kapsuła zostanie oficjalnie uznana za najstarszą na świecie, co czyni ją starszą od kapsuły czasu znalezionej w Bostonie w USA, datowanej na rok 1761.

Tajemnicza kapsuła czasu skrywa historię proboszcza Karola Ponińskiego, który przyczynił się do odbudowy kościoła we Wszczowie oraz misjonarzy Michala Prochaskiego i Henryka Schulte, którzy przybyli do miasta w 1722 roku. Dokumenty w kapsule opowiadają o tych wydarzeniach.

Historia odkrycia tej kapsuły czasu przypomina nam o fascynujących odkryciach tzw. kapsuł czasu, które czasem pojawiają się w mediach. Niestety, nie zawsze zawierają one cenne informacje. Przykładem tego jest odkrycie pustej kapsuły czasu w USA w sierpniu 2023 roku, która była umieszczona w cokole pomnika Tadeusza Kościuszki w Akademii Wojskowej West Point. Ołowiana skrzynka okazała się pusta, pomimo że została ukryta tam 200 lat temu.

Źródło: Well

Zdjęcie: Marcin Pechacz