Skip to main content

W nowych badaniach odkryto prądy, które dziwnie przypominają wiatry bliżej powierzchni Ziemi. Odkrycie to może pomóc lepiej zrozumieć systemy środowiskowe na Ziemi oraz poprawić prognozy pogody kosmicznej i ziemskiej. Naukowcy z Uniwersytetu w Rostocku i Uniwersytetu Kyushu odkryli, że mimo różnych warunków atmosferycznych, zasady rządzące wiatrami są podobne w termosferze (80-550 km nad ziemią) i troposferze (do 12 km nad ziemią).

Termosfera, gdzie znajduje się Międzynarodowa Stacja Kosmiczna i większość satelitów, jest miejscem, gdzie zorze polarne rozświetlają niebo. Ta warstwa atmosfery była do tej pory słabo zbadana, ale nowe odkrycia pokazują, że wiatry w termosferze krążą w jednym kierunku – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara na półkuli północnej i zgodnie z ruchem wskazówek zegara na półkuli południowej – podobnie jak w dolnej atmosferze.

Zespół badawczy analizował wiatry poprzeczne w termosferze, korzystając z danych satelitarnych z Challenging Minisatellite Payload i Gravity Field and Steady State Ocean Circulation Explorer. Badacze użyli funkcji struktury trzeciego rzędu – narzędzia statystycznego, które pomaga identyfikować wzorce w wiatrach i turbulencjach. Odkryli, że mimo różnych warunków atmosferycznych, wiele zasad rządzących wiatrami pozostało takie samo.

Naukowiec Huixin Liu z Uniwersytetu Kyushu powiedział, że zarówno termosfera, jak i troposfera podążają za tymi samymi prawami fizycznymi, co oznacza, że przepływ i rozpraszanie energii w tych dwóch regionach jest bardzo podobne. Zrozumienie tych wzorców jest kluczowe dla przewidywania pogody kosmicznej i zapewnienia bezpieczeństwa technologii satelitarnych niezbędnych w codziennym życiu.

Badania te również przyczyniają się do modeli zmiany klimatu, które pomagają przewidzieć, jak systemy pogodowe będą się zmieniać w nadchodzących dekadach. Zrozumienie dynamiki atmosfery blisko przestrzeni kosmicznej jest ważne, ponieważ te części atmosfery są bardziej podatne na zjawiska takie jak burze słoneczne. Wiedza o potencjalnych zagrożeniach z wyprzedzeniem jest kluczowa.

Podobnie jak prognozowanie pogody atmosferycznej, zrozumienie rozkładu energii w termosferze jest kluczowe dla postępu w naszym zrozumieniu dynamiki kosmosu. Badacze mają nadzieję, że te odkrycia mogą być użyte do poprawy prognoz pogody kosmicznej i zapewnienia ciągłej funkcjonalności oraz bezpieczeństwa technologii satelitarnych niezbędnych w codziennym życiu.

Wnioski te pokazują, że zmiany w atmosferze Ziemi mogą ściśle odpowiadać zmianom dalej w kosmosie. Naukowcy będą kontynuować badania, aby lepiej zrozumieć te mechanizmy i ich wpływ na prognozy pogodowe oraz bezpieczeństwo technologii satelitarnych.

Źródło: Science Alert