Skip to main content

Badanie przeprowadzone przez Daichi Shimbo i współpracowników, opublikowane w Journal of the American Heart Association, zgłębia ostre skutki negatywnych emocji, takich jak złość, lęk i smutek, na zdrowie śródbłonka naczyniowego. Zidentyfikowanie mechanizmów łączących te emocje z chorobami sercowo-naczyniowymi stanowi kluczowy element w zrozumieniu, jak emocjonalne reakcje wpływają na ryzyko sercowe.

W badaniu wzięło udział 280 zdrowych dorosłych, którzy zostali losowo przydzieleni do jednej z czterech grup: grupy przypominającej złość, smutek, lęk lub grupy neutralnej. Przed i po zadaniach emocjonalnych badano zdrowie śródbłonka, mierząc takie parametry jak wskaźnik hiperemii reaktywnej (RHI), obecność mikrocząstek pochodzących od komórek śródbłonka oraz obecność krążących komórek progenitorowych śródbłonka.

Wyniki wykazały, że tylko złość miała znaczący negatywny wpływ na zdrowie śródbłonka, powodując pogorszenie funkcji śródbłonka zależnego od NO (tlenku azotu), co odnotowano poprzez spadek wskaźnika RHI. Lęk i smutek nie wywołały znaczących zmian w zdrowiu śródbłonka. Te wyniki podkreślają, że różne negatywne emocje mogą mieć różny wpływ na ryzyko sercowo-naczyniowe.

Badanie to rzuca światło na znaczenie zarządzania emocjami, szczególnie złością, w kontekście prewencji chorób sercowo-naczyniowych. Rozumienie, jak konkretne emocje wpływają na zdrowie śródbłonka, może prowadzić do bardziej skutecznych strategii interwencyjnych, które mogą zmniejszać ryzyko sercowe związane z negatywnymi stanami emocjonalnymi.

Źrodło: Journal of the American Heart Association