Skip to main content

Naukowcy odkryli nową klasę antybiotyku, Zosurabalpin, który okazuje się skuteczny w walce z niebezpiecznym, odpornym na leki super drobnoustrojem zwanym odpornym na karbapenemy Acinetobacter baumannii (Crab). Crab jest szczególnie groźny w szpitalach i domach opieki, odpowiadając za około 20% infekcji w tych miejscach i powodując śmierć nawet do 60% zakażonych osób. Ten patogen często wywołuje infekcje dróg moczowych, układu oddechowego i krwiobiegu, prowadząc do sepsy.

Antybiotyki zwykle działają, przenikając przez ścianę komórkową bakterii, aby dotrzeć do jej kluczowych mechanizmów wewnętrznych. Crab jest wyjątkowo trudny do zwalczenia ze względu na swoją podwójną ścianę komórkową. Dotychczas używane antybiotyki, takie jak karbapenemy, wywodzące się z penicyliny, nie są już skuteczne, ponieważ Crab rozwinął zdolność do ich neutralizowania.

Zosurabalpin działa inaczej. Blokuje on molekularną maszynę o nazwie LptB2FGC, która transportuje toksynę lipopolisacharydową z wewnętrznej do zewnętrznej warstwy ściany komórkowej. W rezultacie toksyna gromadzi się wewnątrz bakterii, prowadząc do jej śmierci. Mechanizm ten jest unikalny dla Crab, co oznacza, że Zosurabalpin będzie skuteczny tylko w przypadku infekcji wywołanych przez ten patogen.

Obecnie zosurabalpin jest testowany w pierwszej fazie badań klinicznych. Najważniejsze jest teraz sprawdzenie, czy działa on równie dobrze na ludzi, jak na myszach, oraz czy nie wywołuje oporności na antybiotyki. Chociaż rozwój nowych antybiotyków często kończy się niepowodzeniem, to odkrycie zosurabalpinu daje naukowcom nową nadzieję w walce z infekcjami opornymi na antybiotyki.

Źródło: Science Alert