Skip to main content

Naukowcy odkryli nową metodę walki z rakiem, polegającą na aktywacji „wyłącznika śmierci” w komórkach nowotworowych. W eksperymentach przeprowadzonych przez zespoły z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis (UCD) oraz Indiana University, skupiono się na receptorze śmierci o nazwie Fas (lub CD95). Aktywowany odpowiednim przeciwciałem, receptor ten inicjuje programowaną śmierć komórki.

Metoda ta wykorzystuje specjalnie zaprojektowane przeciwciała, które, łącząc się z receptorami Fas, skutecznie wywołują samozniszczenie tzw. komórek „bystander”, otaczających guz. Te komórki zwykle chronią nowotwór, utrudniając dostęp do niego terapiom immunologicznym, takim jak terapia CAR-T, która polega na programowaniu białych krwinek pacjenta do zwalczania komórek nowotworowych. Dotychczas terapia CAR-T okazywała się skuteczna głównie w leczeniu białaczek, ale miała ograniczoną skuteczność w przypadku twardych guzów.

Nowe odkrycie może zmienić ten stan rzeczy. Jeśli komórki CAR-T zostaną zaprogramowane do celowania w te same części receptora co przeciwciała, terapia ta może stać się znacznie bardziej efektywna w walce z guzami. Naukowcy są zdania, że stan receptorów Fas w komórkach nowotworowych powinien być kluczowym wskaźnikiem przy rozważaniu terapii CAR-T.

To odkrycie otwiera nowe możliwości w leczeniu raka, szczególnie tzw. „zimnych guzów”, które są trudne do penetracji przez komórki odpornościowe. Rozwój przeciwciał aktywujących Fas może zatem stanowić ważny krok w kierunku skuteczniejszego leczenia nowotworów stałych.

Źródło: Science Alert