Skip to main content

Choć ludowa mądrość przypisuje zwierzętom zdolność przewidywania pogody, większość tych wierzeń nie ma potwierdzenia w nowoczesnej nauce. Znany z Dnia Świstaka, Punxatawney Phil, częściej myli się niż przewiduje prawidłowo. Jednak badania z dziedziny fenologii, nauki o sezonowych zmianach w życiu roślin i zwierząt, dostarczają dowodów na pewne związki między zachowaniami zwierząt a zmianami pogodowymi.

Na przykład, tradycja sadzenia kukurydzy, kiedy liście dębu osiągają wielkość ucha wiewiórki, opiera się na dawnych obserwacjach rdzennych Amerykanów, którzy zauważyli, że w tym czasie gleba jest wystarczająco ciepła dla nasion. Inne przykłady, jak kwitnienie pewnych roślin wskazujące na przybycie ryb do rzek, również mają swoje korzenie w fenomenach naturalnych.

Zwierzęta, takie jak złotobrody świergotek, potrafią wykryć nadchodzące tornado dzięki ultradźwiękom, co pozwala im ewakuować się z zagrożonego obszaru. Badania nad różnymi gatunkami zwierząt wykazały, że mogą one zwiększać swoją aktywność przed trzęsieniami ziemi, co sugeruje, że mają one wrodzoną zdolność wyczuwania zbliżających się katastrof.

Co więcej, cykady i żaby są naturalnymi termometrami i barometrami. Cykady przyspieszają swoje śpiewy w cieplejszej temperaturze, co pozwala na wyliczenie temperatury powietrza, a żaby wydają specyficzne odgłosy przed deszczem, co może być związane ze wzrostem wilgotności.

Jednak nie wszystkie ludowe wierzenia są poparte nauką. Na przykład, kolor pasów na gąsienicach wełnianek, które miałyby wskazywać na surowość nadchodzącej zimy, w rzeczywistości zależy od wieku i diety gąsienicy, a nie od przyszłej pogody.

Zmiany klimatu wpływają na zachowania zwierząt, czasami w negatywny sposób. Na przykład, cieplejsza pogoda powoduje, że niedźwiedzie wchodzą w stan hibernacji później i budzą się wcześniej, co zwiększa ryzyko interakcji z ludźmi. Spadająca liczba płazów, które mogą zapowiadać deszcz, jest także alarmującym sygnałem zmieniającego się środowiska.

Mimo że wiele przesądów o zdolnościach zwierząt do przewidywania pogody nie ma naukowego uzasadnienia, fenologia dostarcza wglądu w prawdziwe związki między zachowaniami roślin i zwierząt a zmianami klimatycznymi, podkreślając, jak głęboko przyroda jest powiązana z warunkami otoczenia.

Źródło: Yahoo News