Skip to main content

NASA rozwija swoją rolę w badaniach związanych z tajemniczymi zjawiskami niezidentyfikowanymi, obecnie określanymi jako „anomalie niewyjaśnione” (UAP) – nowoczesny termin na UFO. Były asystent administratora NASA ds. nauki, Thomas Zurbuchen, proponuje, aby agencja dodała badania nad UAP do swojej listy priorytetowych tematów badawczych.

Zurbuchen sugeruje, że NASA może to zrobić poprzez szybkie dodanie UAP do istniejących programów badawczych, co byłoby prostszym rozwiązaniem niż tworzenie oddzielnego programu. To podejście jest oparte na przeszłych sukcesach, gdzie NASA w 2017 roku dodała poszukiwanie technosygnatur do istniejących programów.

Decyzja o wzmocnieniu badań nad UAP była jednym z kluczowych wniosków zawartych w raporcie niezależnego panelu, dostarczonego NASA w czerwcu. Panel ten został powołany w wyniku rosnącego zainteresowania UFO, związanej między innymi z kampanią Departamentu Obrony USA oraz publicznymi wypowiedziami administratora NASA, Billa Nelsona.

Jednym z celów tych badań jest zastosowanie sztucznej inteligencji do analizy danych dotyczących UFO. W raporcie panelu zaproponowano również wykorzystanie satelitów obserwacyjnych Ziemi i crowdsourcingu do zbierania danych na temat UAP.

Mimo że badania nad UFO istnieją od lat 40. i 50. XX wieku, nauka w tej dziedzinie pozostaje poniżej standardów naukowych. Konieczne jest zbieranie informacyjnych danych, które można rzetelnie analizować i interpretować. Zadanie to jest jednak trudne, gdyż często brakuje kluczowych informacji, co utrudnia naukowe podejście do tematu.

Niezależnie od technicznych i budżetowych ograniczeń, naukowcy wskazują na trudności związane z identyfikacją i analizą UAP. Wielu uważa, że pełne zrozumienie tych zjawisk wymagałoby zaawansowanej technologii dostępnej jedynie dla bardziej zaawansowanych cywilizacji.

Podsumowując, NASA planuje wzmocnić swoje badania nad UAP, ale naukowcy stawiają czoła wyzwaniom związanym z brakiem danych i technicznymi trudnościami. Niezależny panel naukowców podkreśla konieczność rzetelnego zbierania informacji i wykorzystania nowoczesnych narzędzi, takich jak sztuczna inteligencja, do analizy zjawisk niezidentyfikowanych.