Skip to main content

Rośliny, w obliczu spadającej liczby owadów, zaczęły przystosowywać się do samozapylenia. Francuscy naukowcy z CNRS i Uniwersytetu w Montpellier zauważyli, że bratki polne (Viola arvensis) coraz częściej wybierają samozapylenie zamiast polegać na owadach do przenoszenia pyłku.

Analiza genetyczna współczesnych bratków w porównaniu z dawniejszymi pokazuje, że kwiaty te zmieniają się: są mniejsze i mniej atrakcyjne dla trzmieli, a ich produkcja nektaru spadła o 20%. To może przyspieszyć spadek populacji owadów, czyniąc rośliny mniej zróżnicowanymi i bardziej podatnymi na zmiany środowiskowe.

Naukowcy podkreślają, że taka adaptacja kwiatów do samozapylenia może prowadzić do problemów związanych z inbreedingiem i zwiększyć ryzyko wyginięcia gatunków roślin. Proponują zwiększenie wysiłków na rzecz ochrony owadów przed utratą siedlisk i zmianami klimatycznymi spowodowanymi działalnością człowieka.

To badanie ukazuje, jak szybko systemy rozmnażania roślin mogą ewoluować w odpowiedzi na zmieniające się środowisko, tworząc pętlę sprzężenia zwrotnego, która może mieć szersze implikacje dla naturalnych ekosystemów.

Źródło: New Phytologist