Skip to main content

Alabama stoi na progu historycznej zmiany w swoim systemie karnym, wprowadzając jako pierwszy stan w Stanach Zjednoczonych egzekucje przy użyciu azotu. Kontrowersyjna decyzja ta ma miejsce po nieudanej próbie wykonania kary śmierci na skazańcu, Kennethu Eugene’u Smithu, podczas której nie udało się znaleźć odpowiedniej żyły do zastrzyku śmiertelnego.

Hipoksja azotowa, czyli proces wdychania czystego azotu prowadzący do śmierci z powodu braku tlenu, jest metodą nieprzetestowaną i otoczoną tajemnicą. Szczegóły procedury, mimo zainteresowania opinii publicznej, pozostają nieujawnione. To budzi obawy o możliwe naruszenie zasady zakazu okrutnej i nietypowej kary, zagwarantowanej przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych.

Kenneth Eugene Smith, skazany za udział w morderstwie na zlecenie, przeżył wcześniejszą próbę egzekucji przez zastrzyk śmiertelny w listopadzie 2022. W obliczu problemów z dostępnością leków do zastrzyków śmiertelnych, Alabama zatwierdziła użycie azotu w 2018 roku. Ta decyzja, choć zgodna z prawem stanowym, wywołuje wiele pytań dotyczących etyki i bezpieczeństwa procedury.

Brak jasnych informacji na temat dostawców azotu, sposobu jego przechowywania i szkolenia personelu wykonującego karę wzmacnia niepewność co do tej metody. Krytycy i eksperci podkreślają, że wybór niesprawdzonej metody egzekucji może podważać zaufanie publiczne do systemu wymiaru sprawiedliwości.

Egzekucja Smitha, zaplanowana na 25 stycznia, nie tylko wyznaczy precedens dla innych stanów, ale również może stać się punktem zapalnym dla dalszych debat prawnych i etycznych dotyczących kary śmierci w USA. Wydarzenie to rzuca nowe światło na trwające dyskusje o humanitarności i skuteczności różnych metod egzekucji, stawiając pytanie o przyszłość kary śmierci w amerykańskim systemie prawnym.

Źródło: Yahoo News