Skip to main content

Trzmiele ponownie zadziwiają naukową społeczność, tym razem swoją zdolnością do wykonywania zadań zespołowych, które wykraczają poza proste struktury ich mózgów. Ostatnie badania przeprowadzone przez Olli Loukolę i jego zespół z Uniwersytetu w Oulu w Finlandii ujawniają, że trzmiele, kiedy są szkolone razem, wykazują większą tendencję do czekania na swojego partnera przed powrotem do zadania niż trzmiele szkolone indywidualnie.

Odkrycia te kwestionują tradycyjne postrzeganie owadów i zdolność do współpracy w kierunku wspólnego celu, nawet w miniaturowym mózgu trzmiela. W kontekście rosnącej świadomości możliwej świadomości owadów, badanie to wpisuje się w pokazania ludzkiej, zbiorowej inteligencji u trzmieli.

W eksperymentach z użyciem klocków Lego, trzmiele uczone wspólnie wykazywały wahanie przed rozpoczęciem zadania, jeśli ich partner był zatrzymany przed wejściem do areny testowej. W przeciwieństwie do trzmieli, które uczyły się samodzielnie i które natychmiast przystępowały do zadania w celu uzyskania nagrody.

Te wyniki pokazują, że zachowania kooperacyjne trzmieli nie są jedynie produktem indywidualnych działań, lecz są społecznie uwarunkowane. Co więcej, zrozumienie roli partnera przez trzmiele będzie wymagało dalszych badań z bardziej szczegółowym monitorowaniem ich zachowania podczas współpracy.

To odkrycie otwiera nowe perspektywy na możliwe przyczyny rozwoju zdolności do współpracy u trzmieli, które zwykle działają jako samotnicy podczas zbierania pokarmu w naturze. Możliwe, że zachowania kooperacyjne są powszechne w królestwie zwierząt, ponieważ mogą wspierać przetrwanie w kluczowych momentach.

Źródło: Science Alert