Skip to main content

Naukowcy odkryli gatunek alg morskich z organellą, która może pozyskiwać azot z atmosfery, zdolność wcześniej przypisywaną tylko niektórym bakteriom symbiotycznym. Zespół badawczy uważa, że ta zdolność pochodzi z endosymbiozy, gdy cyjanobakteria fiksująca azot została wchłonięta przez komórkę algi morskiej. Ta współzależność doprowadziła do powstania nowej organelli zwanej „nitroplastem”, co jest jednym z rzadkich przypadków pierwotnej endosymbiozy.

Przykłady takie jak mitochondria i chloroplasty również wywodzą się z podobnych symbiotycznych związków. W przypadku UCYN-A, która została znaleziona w algach Braarudosphaera bigelowii, zmiany w jej genomie spowodowały zależność od alg, które dostarczają niezbędne białka.

Jonathan Zehr z UC Santa Cruz oraz jego współpracownicy pokazali, że UCYN-A ma cechy organelli, w tym zależność metaboliczną od alg, co sugeruje głębokie połączenie ewolucyjne. Te odkrycia mogą mieć istotne znaczenie dla nauk morskich i rolnictwa, podkreślając rolę tych alg w morskim cyklu azotowym i potencjalnie prowadząc do nowych metod zarządzania ekosystemami morskimi.

Źrodło: Science Alert