Skip to main content

Ostatnie badania naukowe ujawniają niepokojące efekty globalnego ocieplenia na oceaniczne ekosystemy i ich drapieżne gatunki takie jak rekiny. Wyniki tych międzynarodowych studiów wskazują, że rekiny, tuńczyki i inne drapieżniki zagłębiają się głębiej w morskie odmęty, niż dotychczas sądzono, co może być odpowiedzią na zmieniające się warunki ich środowiska. Jednakże zmiany klimatyczne i działalność człowieka, w tym potencjalne zagrożenia związane z górnictwem podmorskim, mogą zagrażać tym gatunkom, a co za tym idzie – także wysiłkom konserwacyjnym oraz przemysłowi rybackiemu.

W Woods Hole Oceanographic Institution przeprowadzono badanie, które ujawniło, że duże ryby drapieżne częściej niż przypuszczano odwiedzają głębokowodną strefę zmierzchu, znajdującą się na głębokości od 200 do 1000 metrów poniżej powierzchni morza. Te odkrycia rzucają nowe światło na krytyczne siedliska morskie, które były dotąd pomijane w badaniach.

Druga analiza, przeprowadzona w Irlandii, skupiła się na biologii i rodowodzie rekina piaskowego, gatunku, który pojawia się coraz częściej w cieplejszych wodach tego regionu. Odkryto, że rekiny te mogą posiadać zdolność do utrzymywania wyższej temperatury niektórych części ciała niż otaczająca je woda, co pomaga im w byciu szybszymi i bardziej zwinymi. Jednakże zwiększenie temperatury oceanów może stanowić dla nich nowe zagrożenie.

Oba badania podkreślają pilną potrzebę wprowadzenia nowych metod zarządzania ekosystemami opartymi na długoterminowych planach, które będą reagować na zmiany takie jak temperatura powierzchni morza. Wskazują one również na konieczność globalnej współpracy w zakresie zarządzania rybołówstwem.

Naukowcy ostrzegają, że nieodwracalne szkody mogą nastąpić, jeśli rozpocznie się eksploatacja zasobów morskich bez pełnego zrozumienia funkcjonowania ekosystemów. Dlatego tak ważne jest ochronienie i dalsze badanie głębin oceanu. Badania te pokazują, że zmiany klimatyczne mogą radykalnie zmienić dotychczasowe warunki życia dla wielu gatunków, w tym rekinów, co z kolei wpłynie na przyszłość rybołówstwa i oceanicznych ekosystemów.

Źródło: Yahoo News