Skip to main content

Naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego, pod kierunkiem Olivera Herborta, badają możliwość występowania kluczowych składników potrzebnych do życia, znanych jako CHNOPS, w atmosferach egzoplanet. Te elementy – węgiel, wodór, azot, tlen, fosfor i siarka – są podstawą życia na Ziemi. Badanie, opublikowane w „International Journal of Astrobiology”, koncentruje się na odkrywaniu tych związków w atmosferach skalistych egzoplanet, co może rozszerzyć nasze rozumienie habitowalności poza poszukiwanie wody w stanie ciekłym.

Teleskop Kosmiczny Jamesa Webba (JWST) odgrywa kluczową rolę w obserwacjach atmosfer egzoplanet, jednak od 2029 roku misja ESA o nazwie ARIEL przejmie zadanie szczegółowego badania atmosfer 1000 egzoplanet. Celem jest nie tylko zrozumienie składu i struktury termicznej tych atmosfer, ale również przygotowanie się na odkrycia możliwych biosygnatur i zrozumienie potencjalnych biosfer lotnych.

Badanie wskazuje na znaczenie dostępności składników CHNOPS dla możliwości występowania życia poza naszą planetą. Poprzez symulacje atmosfer egzoplanet, naukowcy dążą do zrozumienia warunków, w których mogłaby rozwinąć się prebiotyczna chemia. Odkrycia te mogą nie tylko poszerzyć nasze pojęcie o habitowalności, ale również rzucić nowe światło na możliwość istnienia życia w atmosferach innych planet, takich jak w atmosferze Wenus, gdzie propozycje istnienia życia opierają się na wykryciu fosfiny.

Ostatecznie, badanie podkreśla złożoność atmosfer planetarnych i potrzebę dalszych badań w tej dziedzinie. Start misji ARIEL z pewnością dostarczy cennych danych, które pomogą naukowcom lepiej zrozumieć potencjalną habitowalność egzoplanet.

Źródło: Universe Today