Skip to main content

Odkryto, że supermasywna czarna dziura w naszej Galaktyce kręci się z ogromną prędkością. To ważne odkrycie w świecie astronomii, które pozwala nam lepiej zrozumieć te tajemnicze obiekty kosmiczne. Badacze analizowali dane z obserwacji radiowych i rentgenowskich czarnej dziury, aby ocenić jej prędkość obrotu.

Czarne dziury to obiekty, które wywierają ogromne pole grawitacyjne, zakrzywiając przestrzeń i czas wokół siebie. Chociaż nie posiadają one fizycznej powierzchni, mają swoją prędkość obrotu, która wynika z tego, jak zakrzywiają przestrzeń w swoim otoczeniu. W przypadku czarnych dziur, prędkość obrotu jest mierzona za pomocą parametru oznaczonego jako „a,” który może przyjąć wartości od 0 do 1. Im bliżej 1, tym szybciej się obracają.

Nowe badania wykazały, że supermasywna czarna dziura w naszej Galaktyce obraca się bardzo szybko, gdzie parametr „a” wynosi między 0,84 a 0,96. Oznacza to, że jest ona blisko maksymalnej prędkości obrotu, jaką czarna dziura może osiągnąć. Ta prędkość jest nawet wyższa niż prędkość obrotu czarnej dziury w innej galaktyce, znanej jako M87.

Odkrycie to jest ważne, ponieważ pomaga nam lepiej zrozumieć, jak czarne dziury oddziałują z otaczającym je środowiskiem. Ponadto, podkreśla ono znaczenie ogólnej teorii względności Einsteina, która opisuje te zjawiska. Czarne dziury są nadal jednymi z największych zagadek kosmosu, ale to odkrycie przybliża nas do rozwikłania niektórych ich tajemnic.