Skip to main content

Naukowcy z Chin opracowali nowatorskie mikroroboty, zwane „mikrowłóknami magnetycznymi”, które mogą okazać się przełomem w leczeniu tętniaków i nowotworów mózgu. Zastosowanie tych miniaturowych urządzeń do embolizacji krwawień tętniczych w eksperymentach na królikach otwiera drzwi do mniej inwazyjnych i bardziej kontrolowanych metod terapii.

Tradycyjne metody leczenia, takie jak embolizacja za pomocą cienkich cewników, choć szeroko stosowane, napotykają trudności w precyzyjnym kierowaniu przez złożone sieci naczyniowe. Mikroroboty magnetyczne Huazhong University of Science and Technology (HUST) mogą być nawigowane zdalnie, przemieszczając się wzdłuż naczyń krwionośnych w sposób przypominający ruch śruby, dzięki zewnętrznemu polu magnetycznemu.

Urządzenia te, wykonane z magnetycznych włókien skręconych w kształt spirali, są zdolne do dynamicznych przekształceń morfologicznych, co umożliwia im przemieszczanie się przez złożony system naczyń krwionośnych i wykonywanie embolizacji w regionach submilimetrowych. Takie zdolności otwierają nowe możliwości w zakresie leczenia, dając nadzieję na znaczące zmniejszenie inwazyjności zabiegów oraz zwiększenie ich skuteczności.

Mikroroboty wykazały unikalną elastyczność kontroli dzięki swoim właściwościom magnetycznym, co nie tylko umożliwia ich szybkie przemieszczanie się w przeciwnym kierunku do przepływu krwi, ale również niezależną kontrolę nad kształtem i ruchem wielu mikrorobotów jednocześnie. Kompatybilność tych urządzeń z powszechnie stosowanymi cewnikami interwencyjnymi maksymalizuje ich potencjał kliniczny, oferując skuteczną alternatywę lub uzupełnienie dla tradycyjnych technologii embolizacji.

Rozwój technologii mikrorobotów magnetycznych stanowi obiecującą perspektywę dla leczenia embolizacyjnego naczyń krwionośnych i pokazuje potencjał zastosowania w minimalnie inwazyjnych technikach chirurgicznych. Niemniej jednak, przed wprowadzeniem tej technologii do praktyki klinicznej, naukowcy muszą pokonać szereg wyzwań, w tym optymalizację struktury mikrorobotów, zwiększenie biokompatybilności materiałów i rozwój systemów lokalizacji oraz śledzenia naczyń krwionośnych.

Źródło: Physics World