Skip to main content

Gorączka jest częstym towarzyszem infekcji, takich jak przeziębienie czy grypa. Wiele osób słyszało, że gorączka pomaga organizmowi w walce z chorobą, ale jak dokładnie to robi?

Gdy temperatura ciała wzrasta, uruchamiany jest szereg reakcji mających na celu wzmocnienie układu odpornościowego. Proces ten rozpoczyna się, gdy komórki odpornościowe wydzielają cytokiny prozapalne, które następnie podróżują do mózgu i wpływają na podwzgórze, odpowiedzialne za regulację temperatury ciała. Cytokiny te zwiększają produkcję enzymów, które syntetyzują prostaglandyny, inicjujące gorączkę.

Prostaglandyny inicjują szereg zmian w organizmie, które prowadzą do wzrostu temperatury ciała. Działają poprzez chemiczne przekaźniki układu nerwowego, zwiększają produkcję ciepła w rezerwach brązowego tłuszczu, wywołują drżenie mięśni, aby wytworzyć ciepło, oraz ograniczają utratę ciepła poprzez zwężenie naczyń krwionośnych.

Podwyższona temperatura ciała wpływa na walkę między patogenami a układem odpornościowym, zwiększając reakcję odpornościową poprzez stymulację zarówno wrodzonej, jak i nabytej części układu odpornościowego. Neutrofile, komórki pierwszej reakcji układu odpornościowego, są rekrutowane na miejsce infekcji, a tzw. komórki dendrytyczne wykazują silniejszą tendencję do pochłaniania szkodliwych mikrobów.

Ponadto, gorączka może utrudniać patogenom szanse na przetrwanie, ponieważ wysoka temperatura może „gotować” enzymy patogenów, powodując ich denaturację i utratę funkcji. Jednakże, jeśli patogeny przystosują się do przetrwania w wysokich temperaturach, mogą stać się mniej zdolne do infekcji w normalnych temperaturach ciała.

Chociaż cytokiny wyzwalające gorączkę również wzmacniają inne funkcje odpornościowe, co utrudnia oddzielenie efektu gorączki od tych innych wzmocnień, badania wskazują, że pacjenci w stanie krytycznym częściej zdrowieją z infekcji, jeśli rozwijają gorączkę. Użycie leków przeciwgorączkowych może być konieczne, gdy istnieje obawa, że gorączka pacjenta wzrośnie do niebezpiecznych temperatur, ale w mniej poważnych przypadkach, ich stosowanie może osłabiać obronę organizmu.

Źródło: Live Science