Skip to main content

Przekazanie energii bezprzewodowej może otworzyć nowe możliwości dla eksploracji ciemnej strony Księżyca, zapewniając stałą komunikację z Ziemią, pomimo iż ta część Księżyca nigdy nie jest skierowana bezpośrednio w naszą stronę. Naukowcy z Polytechnique Montréal zbadali potencjał wykorzystania metody przesyłu energii bezprzewodowej (WPT), korzystając z jednego do trzech satelitów umieszczonych w punkcie Lagrange’a Earth-Moon L2 (EMLP-2) oraz solarnego odbiornika na ciemnej stronie Księżyca. Badanie to może pomóc naukowcom i przyszłym astronautom w utrzymaniu stałej komunikacji między Ziemią a Księżycem.

Za motywację do przeprowadzenia tego badania posłużyła chęć przezwyciężenia logistycznych i technicznych wyzwań związanych z użyciem tradycyjnych kabli na powierzchni Księżyca. Układanie kabli na nierównym i zakurzonym gruncie Księżyca wiązałoby się z ciągłym utrzymaniem i problemami z zużyciem, ponieważ księżycowy pył jest bardzo ścierny. Z drugiej strony, transport dużych ilości kabli na Księżyc wymagałby znacznej ilości paliwa, co znacznie zwiększałoby koszty misji.

Modele obliczeniowe wykazały, że trzy satelity w halo orbicie wokół EMLP-2, działające w równych odległościach od siebie, mogłyby zapewnić ciągłe przesyłanie energii do odbiornika optycznego gdziekolwiek na ciemnej stronie Księżyca, utrzymując jednocześnie 100% pokrycia LFS i linię widzenia z Ziemią. Nawet konfiguracja z dwoma satelitami zapewnia pełne pokrycie przez 88,60% pełnego cyklu wokół halo orbity EMLP-2.

Wpływ tego badania na przyszłe misje Artemis oraz inne ludzkie eksploracje Księżyca jest znaczący. Lepsze zrozumienie zakłóceń, takich jak księżycowy pył, może prowadzić do rozwoju bardziej wydajnych i niezawodnych systemów zasilania dla misji księżycowych i infrastruktury, w tym tych związanych z programem Artemis i przyszłymi wysiłkami eksploracyjnymi.

Artemis 2, zaplanowana na wrzesień 2025 r., będzie 10-dniową misją załogową z czteroosobową załogą wykonującą przelot wokół Księżyca, której celem będzie pełne sprawdzenie systemów kapsuły Orion. Sukces Artemis 2 zostanie następnie kontynuowany przez Artemis 3 w wrześniu 2026 r., który również będzie składać się z czteroosobowej załogi, z dwoma członkami lądującymi na powierzchni Księżyca, a misja będzie trwała około 30 dni.

Metoda bezprzewodowego przesyłania energii może znacząco poprawić komunikację z ciemnej strony Księżyca do Ziemi w nadchodzących latach i dekadach, otwierając nowe możliwości dla eksploracji kosmicznej i stałej obecności ludzi na Księżycu.

Źródło: Universe Today