Skip to main content

W Sierra Leone i innych krajach Afryki Zachodniej szerzy się niebezpieczny narkotyk zwany „kush”, powodując śmierć około dwunastu osób tygodniowo i hospitalizację tysięcy. Ten narkotyk, popularny wśród młodych mężczyzn w wieku 18-25 lat, wywołuje zaburzenia świadomości, powodując m.in. zaśnięcie podczas chodzenia czy wchodzenie pod nadjeżdżające pojazdy.

Kush w Sierra Leone to mieszanka konopi, fentanylu, tramadolu, formaldehydu, a według niektórych także zmielonych ludzkich kości. Składniki te pochodzą z różnych źródeł, często z nielegalnych laboratoriów w Azji, a sama mieszanka jest przygotowywana przez lokalne gangi.

Kontrowersje budzi domniemane użycie ludzkich kości, choć nie ma pewności co do ich faktycznej obecności w narkotyku. Niektórzy sugerują, że kości mogą pochodzić od grabarzy, ale brak jest bezpośrednich dowodów.

Narkotyk ten jest również dostępny w Gwinei i Liberii, które mają wspólne, słabo kontrolowane granice z Sierra Leone. Jego niska cena, wynosząca około pięciu leones za skręt, wskazuje na masowe uzależnienie w kraju, gdzie roczny dochód na osobę to około 500 funtów.

Zażywanie kush wiąże się z różnorodnymi efektami, zależnymi od składu i indywidualnych reakcji użytkownika. Konopie mogą wywoływać euforię i relaksację, podczas gdy fentanyl i tramadol, będące silnymi opioidami, powodują senność i odrealnienie. Narkotyk ten stanowi poważne zagrożenie, ze względu na ryzyko samookaleczenia i silne uzależnienie. Dodatkowo, finansowanie uzależnienia często prowadzi do prostytucji lub działalności przestępczej.

W kontekście globalnym, kush jest kolejnym przykładem wieloskładnikowych narkotyków, które stają się coraz większym problemem. Podobnie jak nyaope w Południowej Afryce, mieszające konopie i tytoń z heroiną i lekami antyretrowirusowymi, czy „biała fajka” w południowej Afryce, składająca się z metakwalonu, konopi i tytoniu, kush stanowi ucieczkę od bezrobocia, biednego życia, nadużyć fizycznych i seksualnych.

Rozwiązanie tego problemu wymaga więcej niż tylko ustawodawstwa. Potrzebne jest zintegrowane podejście obejmujące kontrolę prawą, dobrze zasobne ośrodki rehabilitacyjne oraz programy zdrowotne i zatrudnienia.

Źródło: Science Alert