Skip to main content

Mars, zwany Czerwoną Planetą z powodu obfitości tlenku żelaza na swojej powierzchni, od dawna fascynuje naukowców i miłośników astronomii. Najnowsze badania, prowadzone przez zespół Joany Voigt z Arizona’s Lunar and Planetary Laboratory, rzuciły nowe światło na aktywność wulkaniczną Marsa.

Używając radaru penetrującego głębokość gruntu oraz zdjęć z sond kosmicznych, naukowcy stworzyli trójwymiarowy model przepływu lawy w regionie Elysium Planitia. Badanie to pozwoliło zidentyfikować ponad 40 wydarzeń wulkanicznych, z których najnowsze spowodowały wylanie co najmniej 1600 kilometrów sześciennych lawy na tę równinę. Choć bezpośrednio aktywność wulkaniczna nie została zaobserwowana, naukowcy uważają, że Mars może być obecnie bardziej aktywny niż wcześniej sądzono.

Odkrycia te są zaskakujące, ponieważ wcześniej uważano, że Mars jest wulkanicznie nieaktywny. Dodatkowo, lądownik NASA InSight wykrył w ostatnich latach wiele trzęsień ziemi na Marsie. Również odkryto dowody na znaczące powodzie w regionie Elysium Planitia, co może mieć implikacje dla możliwości istnienia życia na Marsie. Wszystko to wspiera model Marsa jako planety dalekiej od uśpienia, ze znaczną aktywnością geologiczną.

Źródło: Universe Today