Skip to main content

W maju 2020 roku w południowej Algierii, na pustyni Sahara, odkryto niezwykłe skały z charakterystycznymi zielonkawymi kryształami. Po dokładnej analizie okazało się, że są to fragmenty meteorytu o nazwie Erg Chech 002, który jest najstarszą znaną skałą wulkaniczną pochodzącą z czasów narodzin układu słonecznego.

Naukowcy, w badaniach opublikowanych w Nature Communications, zbadali izotopy ołowiu i uranu w meteorycie i obliczyli, że ma on około 4,56556 miliarda lat, co czyni go jednym z najstarszych datowanych obiektów z przestrzeni kosmicznej. Wyniki te mogą podważyć niektóre dotychczasowe założenia dotyczące wczesnych etapów układu słonecznego.

Aluminium-26, radioaktywny izotop, był kluczowy dla zrozumienia wczesnych etapów formowania się układu słonecznego, ponieważ jego rozpad wywoływał ciepło wpływające na topnienie prymitywnych skał, które później złączyły się, tworząc planety. Badając stosunek izotopów uranu do ołowiu, naukowcy mogli określić wiek skał z niespotykaną dotąd dokładnością.

Erg Chech 002, nienależący do żadnej znanej grupy achondrytów (skał pochodzących z topnienia prymitywnych planetozymali), wskazuje na nierównomierne rozprowadzenie aluminium-26 w chmurze gazu i pyłu, z której powstał układ słoneczny.

Odkrycie to przyczynia się do lepszego zrozumienia najwcześniejszych etapów rozwoju układu słonecznego oraz geologicznej historii młodych planet. Dalej prowadzone badania nad różnorodnymi grupami achondrytów niewątpliwie pozwolą jeszcze dokładniej odtworzyć wczesną historię naszego układu słonecznego.

Źródło: Yahoo News