Skip to main content

W najnowszym badaniu, które wzbudziło szerokie zainteresowanie, naukowcy odkryli mikroplastik w każdym badanym łożysku ludzkim, sygnalizując rosnący problem zanieczyszczenia środowiska plastikiem. Badanie przeprowadzone na 62 próbkach tkanki łożyskowej wykazało obecność mikroplastików w różnych stężeniach, znacznie wyższych niż te znalezione we krwi ludzkiej. Najczęściej występującym plastikiem okazał się polietylen, używany głównie do produkcji jednorazowych toreb i butelek.

Metodologia badawcza obejmowała zastosowanie nowatorskiej techniki wysokiej rozdzielczości do skanowania plastiku w ludzkiej krwi i tkankach. Naukowcy oddzielili większość materiału biologicznego od stałych plastików, używając chemikaliów i ultrawysokich prędkości wirówek, a następnie zidentyfikowali specyficzne związki polimerów.

Odkrycie to podkreśla rosnące zanieczyszczenie środowiska plastikiem i jego potencjalny wpływ na zdrowie ludzi, w tym płody i matki. Chociaż skutki zdrowotne obecności mikroplastików w organizmach ludzkich pozostają nieznane, wstępne badania sugerują, że mogą one negatywnie wpływać na rozwój mózgu płodu i prowadzić do niekorzystnych wyników neurorozwojowych.

Naukowcy podkreślają potrzebę dalszych badań, aby zrozumieć, w jaki sposób mikroplastik przenika przez złożoną barierę łożyskową i jakie mogą być długoterminowe konsekwencje tej obecności dla rozwoju płodu i zdrowia matki. Badanie to stanowi ważny krok w kierunku lepszego zrozumienia zagrożeń związanych z mikroplastikiem i podkreśla konieczność dalszych działań w celu ograniczenia zanieczyszczenia plastikiem.

Źródło: