Skip to main content

Ostatnie badania naukowe przynoszą coraz więcej dowodów na to, że móżdżek, część mózgu tradycyjnie kojarzona z kontrolą ruchową, odgrywa również kluczową rolę w nienawykowych procesach uczenia się. Najnowsze eksperymenty na małpach wykazały, że właśnie móżdżek odpowiada za zdobywanie nowych skojarzeń wzrokowo-ruchowych.

W badaniu przeprowadzonym na samcach małp zastosowano metodę odwracalnej inaktywacji boczno-tylnej części móżdżka, co znacznie utrudniło zwierzętom naukę nowych skojarzeń wzrokowo-motorycznych. Warto zaznaczyć, że eksperyment nie wpłynął na parametry ruchowe, co wskazuje, że móżdżek wpływa specyficznie na procesy uczenia się, a nie na wykonanie ruchów jako takich.

Kluczowe znaczenie ma odkrycie, że móżdżek w sposób aktywny współpracuje z korą przedczołową mózgu, co jest niezbędne do tworzenia i utrwalania nowych skojarzeń wzrokowo-ruchowych. Naukowcy zidentyfikowali sieć neuronów łączących komórki Purkinjego w móżdżku z określonymi regionami kory mózgowej, które są zaangażowane w te procesy.

Te przełomowe wyniki rzucają nowe światło na zrozumienie funkcji móżdżka i sugerują, że jego rola wykracza poza proste sterowanie ruchem, obejmując także skomplikowane procesy poznawcze związane z uczeniem się i pamięcią. W przyszłości może to prowadzić do nowych metod leczenia chorób neurodegeneracyjnych oraz lepszego zrozumienia, jak mózg przetwarza i integruje różne rodzaje informacji sensorycznych i motorycznych.

Źródło: Nature