Skip to main content

Badacze z Narodowego Laboratorium Lawrence’a Livermore’a (LLNL) stworzyli narzędzie modelujące, które symuluje skutki detonacji urządzenia nuklearnego w pobliżu asteroidy. To narzędzie pozwala zrozumieć, jak promieniowanie z wybuchu nuklearnego oddziałuje z powierzchnią asteroidy oraz jakie mogą być skutki wywołanej fali uderzeniowej.

Technika ta, zwana ablacją jądrową, polega na wykorzystaniu promieniowania wybuchu do odparowania części powierzchni asteroidy, co generuje eksplozywny pęd i zmianę prędkości asteroidy.

Model LLNL uwzględnia szeroki zakres warunków początkowych i różne typy asteroid, od solidnych skał po stosy gruzu. Symulacje te dają naukowcom nowe wglądy i opcje obrony planetarnej.

Mary Burkey z LLNL mówi, że jeśli będziemy mieli wystarczająco dużo czasu, możemy wysłać urządzenie nuklearne, które po detonacji albo odbije asteroidę od Ziemi, albo rozproszy ją na małe fragmenty, które również ominą planetę.

Naukowcy wykorzystują również wnioski z misji Double Asteroid Redirection Test (DART), która polegała na uderzeniu w asteroidę, by zmienić jej trajektorię. Nowy model LLNL pozwala na rozwijanie tych wglądów, badając, jak ablację jądrową można wykorzystać jako alternatywę dla misji kinetycznych.

Burkey podkreśla, że urządzenia nuklearne mają największą gęstość energii na jednostkę masy spośród technologii stworzonych przez człowieka, co może uczynić je cennym narzędziem w zapobieganiu zagrożeniom asteroidowym.

Wysokodokładne symulacje pozwalają śledzić fotonów przenikających powierzchnie materiałów podobnych do asteroid, takich jak skała, żelazo i lód, uwzględniając bardziej złożone procesy, takie jak ponowne promieniowanie.

Model ten uwzględnia różnorodność ciał asteroid, czyniąc go przydatnym w wielu potencjalnych scenariuszach asteroidowych. Megan Bruck Syal z LLNL, lider projektu obrony planetarnej, podkreśla, że w przypadku rzeczywistego zagrożenia dla planety, modele te będą kluczowe w dostarczaniu decydentom informacji, które mogą zapobiec uderzeniu asteroidy, chronić kluczową infrastrukturę i ratować życie.

Źródło: Universe Today