Skip to main content

Wiosenna aura tego roku w Stanach Zjednoczonych zapowiada przyrodnicze widowisko, jakiego nie obserwowano od czasów prezydentury Thomasa Jeffersona. W nadchodzących tygodniach, miliardy cykad przygotowują się do wydostania się na powierzchnię, w scenie przypominającej biblijne plagi, aczkolwiek w zupełnie nieszkodliwej formie. To zjawisko, określane mianem cykado apokalipsy, która jest rzadką okazją do obserwacji jednego z najbardziej fascynujących fenomenów natury.

Co sprawia, że tegoroczne pojawienie się cykad jest tak wyjątkowe? Po raz pierwszy od ponad dwustu lat, dwa różne roje – jeden pojawiający się co 13 lat, a drugi co 17 lat – zdecydują się na wspólne wyjście na powierzchnię. To zdarzenie przyciągnie uwagę nie tylko entomologów, ale i zwykłych obserwatorów, oferując unikalną okazję do świadectwa prawdziwego cudu natury.

Cykady, choć mogą wydawać się inwazyjne ze względu na swój liczny występ i donośny śpiew, są w rzeczywistości zupełnie nieszkodliwe dla ludzi. Te fascynujące owady, znane ze swoich jasnoczerwonych oczu i charakterystycznego szumu, pełnią ważną rolę w ekosystemie, będąc źródłem pokarmu dla wielu drapieżników.

W Europie fenomen cykad jest mniej znany, ale warto przybliżyć jego istotę i znaczenie. Cykady to owady z rodziny Magicicada, znane ze swojego okresowego pojawiania się. Istnieją trzy gatunki pojawiające się w cyklu siedemnastoletnim oraz cztery w trzynastoletnim. Ich życie pod ziemią, trwające odpowiednio 13 lub 17 lat, jest fascynującym przykładem przystosowania i tajemnicy natury, którą naukowcy starają się rozwikłać.

Choć w Europie możemy nie doświadczyć cykado apokalipsy w takiej skali, to zjawisko przypomina nam o niezwykłości i różnorodności przyrody na naszej planecie. Cykady, dzięki swojej unikalnej biologii i zachowaniom, stanowią nie tylko temat badań naukowych, ale również źródło inspiracji i zachwytu nad światem natury.

Mieszkańcy obszarów, na których pojawią się cykady, mogą spodziewać się sześciotygodniowego okresu pełnego głośnego śpiewu tych owadów. Choć może to być dla niektórych uciążliwe, warto pamiętać, że jest to chwilowe i przemijające zjawisko, które nie powtórzy się na taką skalę aż do 2245 roku.

Cykado apokalipsa to przypomnienie o cykliczności i nieprzewidywalności natury, która pomimo odległości geograficznych i kulturowych różnic, wciąż potrafi zaskoczyć i zjednoczyć ludzi wokół wspólnego doświadczenia.

Źródło: Yahoo News