Skip to main content

Prof. dr hab. n. med. Mateusz Hołda, najmłodszy profesor w Polsce, stał się nie tylko rekordzistą polskiej nauki, ale także znaczącym ekspertem w dziedzinie kardiomorfologii. Jego osiągnięcia naukowe oraz odkrycie związku pomiędzy „kieszonką przegrodową” w sercu a udarem mózgu budzą podziw na arenie międzynarodowej.

W 2022 roku, w wieku 30 lat, Mateusz Hołda zdobył tytuł najmłodszego profesora w Polsce. Ta prestiżowa pozycja była owocem dziewięcioletniej, intensywnej pracy naukowej. Choć droga do tego sukcesu była pełna wyzwań i trudności, sam Hołda podkreśla, że było warto. Obecnie, jako profesor medycyny, nie tylko nie musi już niczego udowadniać, ale także kontynuuje swoją naukową ścieżkę z ogromnym zaangażowaniem i ambicją. Jak sam przyznaje, uważa, że to dopiero początek jego kariery naukowej.

Profesor Hołda jest założycielem i liderem zespołu badawczego HEART (Heart Embryology and Anatomy Research Team), który specjalizuje się w kardiomorfologii. To właśnie tam dokonano przełomowego odkrycia związanego z „kieszonką przegrodową” w sercu, która może stanowić przyczynę udaru mózgu. Badacze opisali morfologię, funkcje oraz znaczenie kliniczne tej struktury, dowodząc jednoznacznie, że jej obecność może prowadzić do udaru niedokrwiennego mózgu.

Naukowe dokonania Mateusza Hołdy przekraczają granice Polski. W 2019 roku znalazł się na prestiżowej liście liderów w swoich dziedzinach, którzy nie ukończyli jeszcze 30 lat, według amerykańskiego czasopisma „Forbes”. Również „Emerging Europe” uznało go za jednego z najbardziej wpływowych przedstawicieli młodego pokolenia w Europie. Jego prace otwierają nowe perspektywy w dziedzinie kardiomorfologii i budzą podziw zarówno w Polsce, jak i za granicą.