Skip to main content

Szybkie błyski radiowe (FRB) to intensywne, krótkotrwałe wybuchy fal radiowych pochodzące spoza naszej galaktyki, które emitują tyle energii w zaledwie tysięcznych sekundy, ile Słońce w trzy dni. Mimo swojej mocy i częstotliwości – około 10 000 wybuchów dziennie – FRB pozostają zagadkowe dla naukowców. Jednym z największych problemów jest to, dlaczego większość z nich pojawia się tylko raz, a niewielka ich część (mniej niż 3%) powtarza się. Naukowcy z Uniwersytetu w Toronto postanowili zbadać te zjawiska i odkryć mechanizmy stojące za FRB.

Badacze wykorzystali kanadyjski eksperyment mapowania intensywności wodoru (CHIME), aby skupić się na właściwościach spolaryzowanego światła 128 jednorazowych FRB. Ich analizy wykazały, że te jednorazowe błyski pochodzą z odległych galaktyk podobnych do naszej Drogi Mlecznej, w przeciwieństwie do bardziej ekstremalnych środowisk, które są źródłem powtarzających się FRB. Wyniki te mogą przybliżyć naukowców do rozwikłania zagadki FRB.

Ayush Pandhi, doktorant w Dunlap Institute for Astronomy & Astrophysics na Uniwersytecie w Toronto, podkreślił, że kluczowym elementem tych badań było skupienie się na spolaryzowanym świetle. Spolaryzowane światło składa się z fal zorientowanych w jednym kierunku – pionowo, poziomo lub pod kątem. Zmiany w polaryzacji mogą pomóc zrozumieć mechanizm powstawania FRB i ich źródło. Polaryzacja może także ujawnić szczegóły o środowiskach, przez które FRB przeszły, zanim dotarły do naszych detektorów na Ziemi.

Pandhi wyjaśnił, że polaryzacja światła jest mniej intensywna w przypadku jednorazowych FRB, co wskazuje, że przeszły one przez mniej materiału lub słabsze pola magnetyczne w porównaniu do powtarzających się FRB. Powtarzające się błyski radiowe wydają się pochodzić z bardziej ekstremalnych środowisk, takich jak pozostałości po supernowych. Natomiast jednorazowe FRB powstają w mniej gwałtownych miejscach.

Jednym z zaskakujących odkryć było to, że polaryzacja jednorazowych FRB wyklucza jedną z głównych teorii dotyczących ich pochodzenia, czyli wysoce namagnetyzowane, szybko obracające się gwiazdy neutronowe zwane pulsarami. Pandhi uważa, że dalsze badania polaryzacji FRB mogą pomóc zawęzić teoretyczne przewidywania dotyczące ich źródeł. Sam Pandhi pracuje nad sposobami rozróżnienia polaryzacji FRB powstałych w Drodze Mlecznej od tych z innych galaktyk, co powinno pomóc w zrozumieniu mechanizmów powstawania FRB.

Źródło: Live Science