Skip to main content

Naukowcy z Iowa State University dokonali przełomowego odkrycia w dziedzinie medycyny regeneracyjnej, które może znacząco wpłynąć na leczenie chorób krwi. Odkryli, że receptor białkowy Nod1, znany z roli w wykrywaniu infekcji bakteryjnych i stymulowaniu odpowiedzi immunologicznej, odgrywa także kluczową rolę w rozwoju komórek macierzystych krwi. Te komórki są odpowiedzialne za produkcję wszystkich białych i czerwonych krwinek w naszym organizmie.

Badania nad receptorem Nod1 przeprowadzono zarówno na ludzkich embrionach, jak i na modelu zwierzęcym – zebrafish, który genetycznie pokrywa się w 70% z ludzkim genomem. Wyniki eksperymentów wykazały, że manipulowanie działaniem Nod1 ma bezpośredni wpływ na tworzenie się komórek macierzystych krwi.

To odkrycie otwiera nowe możliwości w leczeniu chorób krwi, takich jak białaczka, chłoniak czy anemia. Obecnie pacjenci cierpiący na te schorzenia często wymagają przeszczepienia szpiku kostnego, co jest zarówno trudne logistycznie, jak i niesie ze sobą ryzyko powikłań, takich jak choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi. Nowe odkrycie może pozwolić na wykorzystanie własnej krwi pacjenta do wytworzenia komórek macierzystych, co byłoby ogromnym postępem w medycynie regeneracyjnej.

Dr Raquel Espin Palazon, która prowadziła badania, podkreśla, że choć potrzebne są dalsze badania, to jej zespół ma nadzieję, że ich praca przyczyni się do rozwoju nowych metod leczenia chorób krwi. Jest to krok ku życiu bez chorób krwiopochodnych, co stanowi obiecującą perspektywę dla wielu pacjentów na całym świecie.

Źródło: Nature