Skip to main content

Naukowcy odkryli, że przyczyną upadku starożytnego miasta Mayapan, stolicy kultury i polityki Majów na Półwyspie Jukatan w XIII i XIV wieku, mogła być długotrwała susza. To zjawisko klimatyczne przyczyniło się do konfliktów wewnętrznych, a w konsekwencji do politycznego upadku cywilizacji. Ludność szukała schronienia w mniejszych, bezpieczniejszych osadach. Badanie z 2022 roku pokazuje, jak zmiany klimatyczne mogą wpływać na dobrze rozwinięte cywilizacje.

Analiza zapisów historycznych, diet mieszkańców, zmian klimatycznych oraz badania szczątków ludzkich wykazały, że w okresie między 1400 a 1450 rokiem naszej ery, zwiększenie się konfliktów w Mayapan korelowało z okresami suszy. Brak wody wpłynął na rolnictwo i szlaki handlowe, co doprowadziło do niedoborów żywności i zwiększonego ryzyka konfliktów. W ostatnim masowym grobie, wykopanym przed opuszczeniem miasta, znaleziono szczątki, które prawdopodobnie należały do członków rodziny Cocoms, czyli głów państwa. Był to krwawy koniec, spowodowany rywalizacją polityczną i niepokojami społecznymi.

Odkrycie to podkreśla, jak ludzkie reakcje na presję środowiskową, taką jak susza, są złożone i różnią się w zależności od regionu i epoki. Przeprowadzka ludności do innych części Jukatanu, w tym do prosperujących miast przybrzeżnych i niezależnych politycznie osad, pozwoliła kulturze Majów przetrwać upadek Mayapan. To świadczy o „odpornym systemie adaptacji ludzko-środowiskowych”, ale adaptacje mają swoje granice. Te same regiony, wraz z resztą świata, ponownie stawiają czoła kryzysowi klimatycznemu. Badanie przeszłości może dostarczyć cennych wskazówek na temat wpływu kryzysów klimatycznych na społeczeństwa.

Źródło: Nature