Skip to main content

W ostatnim czasie naukowcy dokonali istotnego odkrycia w dziedzinie immunoterapii raka, które może przyczynić się do bardziej efektywnego leczenia tego groźnego schorzenia. Badanie koncentruje się na limfocytach T CD8+ (tak zwanych komórkach T CD8+), które odgrywają kluczową rolę w walce organizmu z nowotworami.

Kluczowym celem badaczy było zrozumienie mechanizmu przeciwdziałania wyczerpania komórek T CD8+ i utrzymanie ich aktywności w walce z rakiem. W toku badania zidentyfikowano szczególną populację komórek T CD8+ wewnątrz guza, zwanych „komórkami Tprog”, które odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu skutecznej odpowiedzi przeciwnowotworowej organizmu.

Badanie wykazało, że istnieje czynnik o nazwie BCL6, który wpływa na proces przekształcania komórek Tprog w bardziej aktywne i skuteczne komórki T CD8+, zwane „komórkami Tterm”. BCL6 wydaje się hamować ten proces, co ma istotne znaczenie w kontroli rozwoju guza.

Naukowcy odkryli, że zmniejszenie poziomu BCL6 w organizmie może poprawić trwałość komórek Tprog, co z kolei wpływa na długotrwałą kontrolę wzrostu guza. Oznacza to, że manipulowanie poziomem BCL6 może stać się kluczowym krokiem w terapii przeciwnowotworowej.

Dodatkowo, badanie wykazało, że ekspresja BCL6 jest regulowana przez różne sygnały z otoczenia. Sygnały przekazywane przez białko TGF-β-SMAD2 zwiększają poziom BCL6, podczas gdy sygnały IL-2-STAT5 mają odwrotny efekt, zmniejszając jego poziom. To odkrycie sugeruje, że można kontrolować poziom BCL6 w organizmie w celu manipulowania populacją komórek T CD8+.

Warto również zwrócić uwagę, że niedobór Prdm1 sprzyja programowi komórek Tprog i zwiększa skuteczność terapii anty-PD-1, która jest jednym z ważnych rodzajów immunoterapii przeciwnowotworowej.

Podsumowując, badanie to identyfikuje istotne szlaki regulacyjne, takie jak TGF-β-BCL6 i IL-2-BLIMP1, które kontrolują rozwój i aktywność komórek T CD8+ w walce z rakiem. Odkrycia te mogą przyczynić się do rozwoju bardziej trwałej i skutecznej immunoterapii przeciwnowotworowej, co ma ogromne znaczenie w walce z tą chorobą.

Źródło: Science