Skip to main content

Naukowcy ujawnili magnetyczne pola otaczające supermasywną czarną dziurę Sagittarius A* w naszej galaktyce, Drodze Mlecznej, dzięki obrazom światła spolaryzowanego. Odkrycie to zostało dokonane przez międzynarodowy zespół badawczy, który wykorzystał zdjęcie bezpośrednie cienia Sgr A*, ujawniając strukturę pola magnetycznego podobną do tej zaobserwowanej przy innej supermasywnej czarnej dziurze, M87*.

Astrofizyk Sara Issaoun z Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics podkreśla, że obserwujemy silne, skręcone i uporządkowane pola magnetyczne w pobliżu czarnej dziury, co jest kluczowe dla zrozumienia interakcji czarnych dziur z gazem i materią wokół nich. Proces fotografowania czarnych dziur, realizowany przez współpracę teleskopu Event Horizon Telescope (EHT), opiera się na analizie polaryzacji światła, co pozwala na wnioskowanie o strukturze i sile linii pola magnetycznego.

Zarówno Sgr A*, jak i M87* wykazują podobne charakterystyki pola magnetycznego, mimo istotnych różnic w masie i aktywności. Oba te obiekty sugerują, że silne pola magnetyczne mogą być uniwersalną cechą takich systemów. Odkrycia te otwierają nowe możliwości interpretacji zachowań czarnych dziur i wskazują na cechy, które należy obserwować w przyszłości.

Źródło: Science Alert