Skip to main content

Metan przyciąga uwagę naukowców ze względu na jego nietrwałość w atmosferze planetarnej – szybko ulega fotodysocjacji pod wpływem światła gwiazdowego i musi być stale uzupełniany. Na Ziemi metan jest wytwarzany głównie przez aktywność biologiczną, ale w Układzie Słonecznym występuje głównie w formie niebiologicznej, na przykład przez proces serpentyzacji, czyli reakcji wody, dwutlenku węgla i minerału oliwinu.

Temperatura WASP-80b, wynosząca około 550 stopni Celsjusza, umieszcza ją między gorącymi a zimnymi Jowiszami. Ta temperatura i wykrycie metanu w jej atmosferze dostarczają cennych informacji dla teorii atmosferycznych i przyszłych badań egzoplanet.

Detekcja metanu przez JWST (Teleskop Kosmiczny Jamesa Webba) stawia pytania o wcześniejsze nieobecności wykryć metanu przez teleskopy takie jak Hubble czy Spitzer i może prowadzić do rewizji teorii dotyczących metanu jako biosygnatury. Badania ta mają także znaczenie dla zrozumienia historii formowania się planet, ponieważ pomiar ilości metanu i wody pozwala wnioskować o proporcji atomów węgla do tlenu, co zmienia się w zależności od miejsca i czasu formowania się planet w systemie planetarnym.

To odkrycie otwiera nowe możliwości w zrozumieniu atmosfer egzoplanet i może przyczynić się do lepszego poznania procesów zachodzących w naszym własnym Układzie Słonecznym. Teleskop JWST nadal będzie badał WASP-80b, dostarczając jeszcze więcej informacji o tej egzoplanecie i jej atmosferze.

Źródło: Universe Today