Skip to main content

Odkrycie węgla na Europie, księżycu Jowisza, dokonane przez Jamesa Webba, jest znaczącym wydarzeniem w poszukiwaniach potencjalnych oznak życia poza Ziemią. To odkrycie sugeruje, że Europa może mieć niezbędne warunki do rozwoju życia, choć nie jest to potwierdzenie jego istnienia.

Węgiel to kluczowy składnik życia, a jego obecność na Europie wskazuje na możliwość tworzenia różnorodnych związków chemicznych w podpowierzchniowym oceanie. To odkrycie dokonano w regionie Tara Regio, który jest obszarem chaosu na powierzchni Europie, gdzie materiał może przemieszczać się między powierzchnią a oceanem. Obecność dwutlenku węgla w tym regionie sugeruje, że może on pochodzić z oceanu.

Dodatkowe dowody na potencjalną przyjazność życia na Europie pochodzą z obserwacji soli na jej powierzchni oraz wcześniejszych odkryć Teleskopu Hubble’a. Wcześniejsze badania sugerują, że Europa ma ciepły, słony ocean pod jej lodową skorupą, co jest ważnym czynnikiem w poszukiwaniach życia.

Mimo że to odkrycie jest obiecujące, ostatecznym celem jest pobranie próbek z oceanu na Europie. Misje takie jak Europa Clipper NASA oraz Europejska Misja JUICE dostarczą dalszych informacji na ten temat. Te misje nie będą lądowały na powierzchni Europie, ale będą ją badać z orbity i zbierać dane o jej środowisku.

Pozostaje kwestia źródła węgla na Europie, czy pochodzi on z wnętrza oceanu czy został dostarczony z zewnątrz, na przykład przez meteoryty. Konieczne będą dalsze badania i eksploracja, aby to potwierdzić.

Warto zaznaczyć, że Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba jest narzędziem o imponujących możliwościach obserwacyjnych w naszym Układzie Słonecznym. To odkrycie stanowi obiecujący krok w poszukiwaniach życia poza Ziemią i może dostarczyć cennych informacji o potencjalnych środowiskach przyjaznych życiu.

Zdjęcie: Przetworzone kolorowe zdjęcie księżyca Jowisza, Europy, powstało na podstawie obrazów wykonanych przez sondę Galileo NASA pod koniec lat 90. Źródło: NASA/JPL-Caltech.

Źródło: Universe Today