Skip to main content

Żaby neotropikalne, podobnie jak wiele innych gatunków, stosują różnorodne strategie obronne, aby przetrwać w obliczu presji drapieżników. Oprócz mechanizmów chemicznych, akustycznych, wizualnych i behawioralnych, naukowcy odkryli nowy rodzaj obrony akustycznej: ultradźwiękowe sygnały alarmowe.

Najnowsze badania, które przeprowadzili Ubiratã Ferreira Souza i jego zespół, potwierdzają obecność ultradźwiękowych sygnałów alarmowych u dorosłych osobników Haddadus binotatus. Emitowane przez nie sygnały miały wysoki ton z modulacją częstotliwości malejącej i ultradźwiękowe harmoniczne sięgające do około 44 kHz. Obecność ultradźwięków w sygnałach alarmowych może przynieść korzyści w odstraszaniu szerszego zakresu drapieżników.

Oprócz emisji ultradźwięków, żaby te stosują również inne zachowania obronne, takie jak uniesienie przedniej części ciała, wygięcie grzbietu oraz szerokie otwarcie ust, co wzmacnia ich ekspozycję obronną i zwiększa skuteczność w odstraszaniu drapieżników. Obserwacje te wykonano także na dorosłym osobniku Ischnocnema cf. henselii, co sugeruje, że tego typu zachowania mogą być rozpowszechnione również wśród innych rodzajów Brachycephaloidea.

Te znaczące odkrycia otwierają nowe perspektywy na zrozumienie złożonych mechanizmów obronnych w świecie zwierząt i mogą mieć istotne implikacje dla strategii ochrony gatunków zagrożonych przez drapieżnictwo.

Źródło: Springer Link