Skip to main content

Międzynarodowy zespół badawczy z Uniwersytetu Wiedeńskiego, kierowany przez Kristinę G. Kislyakovą, dokonał przełomowego odkrycia w badaniach nad wiatrami gwiezdnymi. Używając danych z emisji rentgenowskiej uzyskanych przez teleskop XMM-Newton Europejskiej Agencji Kosmicznej, naukowcy przeprowadzili pierwsze bezpośrednie pomiary wiatru gwiezdnego w trzech systemach gwiazd podobnych do Słońca. Wyniki tych badań, opublikowane w Nature Astronomy, mogą pomóc w poszukiwaniach życia poza Ziemią oraz przewidywaniu ewolucji naszego Układu Słonecznego.

Astrosfery, będące analogami heliosfery naszego Słońca, składają się z gorącego plazmy wypychanej przez wiatry słoneczne w przestrzeń międzygwiezdną. Te wiatry są kluczowe dla utraty atmosfery przez planety, co może decydować o ich nadającej się do zamieszkania naturze. Badając wiatry gwiezdne, naukowcy stwierdzili, że gwiazdy takie jak 70 Ophiuchi, Epsilon Eridani i 61 Cygni tracą masę w tempie znacznie przewyższającym nasze Słońce, co jest prawdopodobnie wynikiem silniejszej aktywności magnetycznej tych gwiazd.

Zespół rozwinął nowy algorytm, który pozwolił na rozdzielenie emisji pochodzących od gwiazd i ich astrosfer. To pierwsze bezpośrednie wykrycie emisji wymiany ładunków rentgenowskich z wiatru gwiezdnego, co otwiera nowe możliwości dla modelowania wiatrów gwiazdowych i może pomóc w zrozumieniu, jak gwiazdy i planety współewoluują.

Metoda ta w przyszłości zostanie ułatwiona dzięki misjom nowej generacji, takim jak europejska misja Athena, która wykorzysta wysokorozdzielczy spektrometr rentgenowski do bardziej szczegółowego badania wiatrów gwiazdowych i astrosfer. Dzięki temu astronomowie będą mogli lepiej ocenić potencjalną nadających się do zamieszkania właściwości odległych gwiazd oraz doskonalić modele ewolucji słonecznej.

Źródło: Universe Today