Skip to main content

20 października 2023 roku miało miejsce doniosłe wydarzenie w dziedzinie eksploracji kosmosu. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRiT) oraz Polską Agencją Kosmiczną (POLSA) ogłosiły wyniki oceny merytorycznej zgłoszeń eksperymentów, które zostaną zrealizowane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). To wyjątkowy moment dla Polski, który otwiera drzwi do zaawansowanych badań w kosmosie.

Niezwykłe zainteresowanie i wybór 18 eksperymentów

Niesamowite zainteresowanie ze strony naukowców i instytucji badawczych zaowocowało rekordową liczbą 66 zgłoszeń. Po starannej ocenie przeprowadzonej przez ekspertów z ESA i POLSA, wybrano 18 eksperymentów, które mają potencjał przynieść przełomowe odkrycia.

Obecnie trwa proces głębszej analizy, która ma na celu określenie wykonalności tych eksperymentów na ISS. Niestety, ze względu na techniczne ograniczenia i konieczność przygotowania ich przed lotem polskiego astronauty w 2024 roku, nie wszystkie eksperymenty z wstępnej listy mogą zostać zrealizowane. Niemniej jednak, trwają rozmowy z ESA w celu ewentualnej realizacji tych projektów w przyszłości, jeśli misja zostanie opóźniona.

Innowacyjność i potencjał eksperymentów

Eksperymenty planowane na ISS wykorzystają unikalne warunki stacji kosmicznej, takie jak mikrograwitacja, aby prowadzić badania niemożliwe do przeprowadzenia na Ziemi. To otwiera nowe perspektywy dla polskiego sektora kosmicznego, który może tworzyć innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi, które znajdą zastosowanie zarówno w kosmosie, jak i na Ziemi. Przewiduje się, że wyniki tych eksperymentów mogą prowadzić do stworzenia materiałów o wyjątkowych właściwościach oraz nowych produktów konsumenckich, takich jak leki wytwarzane na stacjach orbitalnych czy na Księżycu.

Wysoki poziom zgłoszeń i znaczenie współpracy

Dr Oskar Karczewski, dyrektor Departamentu Badań i Innowacji POLSA, zapewnia, że każde zgłoszenie zostanie odpowiednio rozpatrzone, a eksperci będą pracować nad ulepszeniem projektów, które nie znalazły się na wstępnej liście. To dowodzi dojrzałości polskiego sektora kosmicznego, który w ciągu ostatnich 10 lat udziału w programach ESA stał się zdolny do współpracy i konkurowania w ambitnych misjach kosmicznych.

Eksperymenty, które zyskały uznanie

Poniżej znajduje się lista 18 eksperymentów, które zostały wybrane do realizacji na ISS:

 1. LeopardISS – Testy komputera do badania algorytmów sztucznej inteligencji (AI) na potrzeby eksploracji kosmosu.
 2. 0G-CARE – Badanie skuteczności leków przeciwnowotworowych w warunkach braku grawitacji.
 3. PhoTOGRAV – Wykorzystanie spektroskopii do monitorowania aktywności mózgu, wspierając rozwój interfejsów komputer-mózg.
 4. LEO-DDS – Badanie biodegradowalnych systemów dostarczania leków w warunkach braku grawitacji.
 5. TEAMLEO – Analiza komórek krwi astronautów w celach badań genetycznych.
 6. EDDIE-PHP – Eksperyment w warunkach mikrograwitacji testujący mechanizmy zastosowane w górnictwie kosmicznym.
 7. EEG neurofeedback lowers stress response during isolation in astronauts – Badania związane z obniżaniem poziomu stresu podczas wydłużonej izolacji.
 8. AstroPsychoHealth – Programy monitorowania zdrowia psychicznego astronautów podczas misji kosmicznych.
 9. Human gut microbiota changes in LEO – Badanie zmian mikroflory jelitowej w warunkach mikrograwitacji.
 10. Bioleaching of heavy metals and cultivation of fungi and yeast in microgravity conditions – Pozyskiwanie rzadkich minerałów z materiału meteorytowego za pomocą biotechnologii.
 11. OmicSexDepImmRes – Badanie biomarkerów komórkowych w celu monitorowania odpowiedzi immunologicznej zależnej od płci.
 12. MX-MatSpace – Badanie nanomateriałów na niskiej orbicie ziemskiej.
 13. HAM Radio lessons and conversations – Edukacja i promocja nauki poprzez polskiego astronautę przy wykorzystaniu systemów łączności na ISS.
 14. Before going to Mars – Wykorzystanie mikroorganizmów w celu podtrzymania życia w kosmosie i zasiedlenia innych planet.
 15. Next Gen Acoustics – Demonstrator technologii monitorowania zdrowia i aktywności astronautów za pomocą sensorów akustycznych.
 16. Microgravity Effects on Madagascar Cockroaches & Bioreactor Validation – Wpływ mikrograwitacji na zachowanie karaczana madagaskarskiego oraz walidacja systemu bioreaktora.
 17. RadMon-on-ISS – Skalowalne detektory promieniowania na potrzeby eksploracji kosmosu.
 18. AirO2 – ExtremoAlgae – Badanie produkcji tlenu przez algi w warunkach mikrograwitacji na potrzeby eksploracji kosmosu.

To tylko początek fascynującej podróży polskiej nauki w kosmosie. Eksperymenty te reprezentują różnorodne dziedziny, od medycyny po biotechnologię, i mają potencjał przynieść korzyści zarówno w kosmosie, jak i na Ziemi. Dzięki współpracy z ESA i POLSA, Polska wkroczyła na orbitę eksploracji kosmicznej, otwierając nowe możliwości dla innowacji i nauki.

Źródło: POLSA