Skip to main content

Naukowcy odkryli zaskakujące zjawisko w Himalajach, które może spowalniać efekty zmian klimatycznych. W wyniku badania opublikowanego w „Nature Geoscience”, odkryto, że ocieplenie temperatur w pewnych lodowcowych rejonach Himalajów wywołuje nietypową reakcję. Powstają silne, zimne wiatry, które zstępują po zboczach gór.

Francesca Pellicciotti, profesor glaciologii w Austriackim Instytucie Nauki i Technologii, tłumaczy, że wzrost temperatury powietrza nad lodowcami Himalajów i chłodniejsze powietrze bezpośrednio stykające się z lodowcami prowadzi do wzrostu wymiany ciepła. Chłodne, suche powietrze staje się cięższe i opada, tworząc efekt chłodzenia w dolnych partiach lodowców i sąsiednich ekosystemach.

Badanie pokazało również, że lodowce w Himalajach topią się szybciej. Fanny Brun, naukowiec z Instytutu Geonauk Środowiskowych w Grenoble, która nie była zaangażowana w badanie, wyjaśnia, że głównym skutkiem wzrostu temperatury jest zwiększenie utraty lodu. Jednakże, pomimo obecności chłodzących wiatrów, nie są one wystarczające, by w pełni przeciwdziałać wzrostowi temperatur i topnieniu lodowców spowodowanemu zmianami klimatycznymi.

Stacja klimatyczna Pyramid International Laboratory/Observatory, zlokalizowana na wysokości 5050 metrów, rejestruje szczegółowe dane meteorologiczne od prawie 30 lat. Wykorzystując te dane, zespół badawczy doszedł do wniosku, że ocieplenie temperatur uruchamia tzw. wiatry katabatyczne, które są typowe dla regionów górskich, w tym Himalajów.

Pellicciotti podkreśla, że zjawisko to może mieć globalne znaczenie i występować na każdym lodowcu, gdzie zaistnieją odpowiednie warunki. Naukowcy zwracają uwagę na konieczność prowadzenia dalszych badań i zbierania danych, aby lepiej zrozumieć skutki globalnego ocieplenia. Brun dodaje, że choć lodowce Himalajów radzą sobie nieco lepiej niż średnia, to jednak ich strata masy jest znacząca.

Naukowcy apelują o większą wielodyscyplinarną współpracę w badaniach zmian klimatycznych, aby lepiej zrozumieć ich wpływ na nasz świat.

Źródło: Yahoo News