Skip to main content

Astronomowie stworzyli pierwszy w swoim rodzaju katalog planet poza naszym układem słonecznym, które mają podobne rozmiary do Ziemi i są chronione przez większe, podobne do Jowisza, światy. Projekt, zatytułowany Kepler Giant Planet Search, to rezultat dziesięcioletnich badań naukowych. Odkrycie takich par planet orbitujących wokół gwiazd może być kluczowe w poszukiwaniach życia poza Ziemią. Uważa się, że Jowisz odegrał istotną rolę w umożliwieniu rozwoju życia na Ziemi poprzez swoje grawitacyjne wpływy, które pomogły skierować skaliste i lodowe odłamki ku młodemu Słońcu. Te fragmenty mogły również dostarczyć kluczowe składniki życia, takie jak woda czy podstawowe składniki złożonych cząsteczek.

Lauren Weiss z University of Notre Dame, liderka zespołu, podkreśla, że katalog ten otwiera nowe możliwości w zrozumieniu formowania się planet i może pomóc w poszukiwaniu życia. Badacze wykorzystali dane zbierane przez Obserwatorium W. M. Keck na Hawajach, aby zarejestrować prędkości radialne 63 gwiazd podobnych do Słońca, które łącznie goszczą 157 małych planet. Planety te różnią się wielkością – od mniej więcej szerokości Marsa, po średnicę Neptuna. Niektóre z nich mogą mieć stałe skaliste powierzchnie, potencjalnie zdolne do podtrzymania życia. W trakcie analizy, naukowcy zauważyli również 13 planet podobnych do Jowisza i osiem światów wielkości Neptuna, a także trzy gwiazdy towarzyszące głównym gwiazdom.

Metoda użyta przez zespół, technika prędkości radialnej, mierzy zmiany w świetle gwiazdy, które planeta powoduje, ciągnąc grawitacyjnie gwiazdę, co sprawia, że delikatnie „zatacza się” i porusza w kierunku Ziemi i od niej. „Jowisze są duże i mocno wpływają na gwiazdy, które możemy zmierzyć. Możemy je znaleźć, jeśli weźmiemy wiele pomiarów w czasie, co właśnie musiałem zrobić,” mówi Weiss.

Źródło: Yahoo News