Skip to main content

Projekt, nazwany Space Trash Signs, jest wynikiem współpracy między firmą zajmującą się zrównoważonym rozwojem kosmicznym Privateer, niemiecką agencją projektową Moby Digg, artystą wizualnym Frankiem Gräfe oraz agencją komunikacyjną Serviceplan Innovation. Konstelacje kosmicznych śmieci można eksplorować na dedykowanej stronie internetowej, w aplikacjach do obserwacji gwiazd oraz w specjalnym programie pokazywanym w planetariach na całym świecie.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na narastający problem kosmicznych śmieci przed spotkaniem Komitetu Narodów Zjednoczonych ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej w czerwcu, na którym omówione zostaną środki niezbędne do utrzymania porządku w przestrzeni kosmicznej wokół Ziemi, jak podali autorzy w oświadczeniu.

Konstelacje zostały stworzone na podstawie rzeczywistych danych śledzenia kosmicznych śmieci zebranych przez Privateer, ale w przeciwieństwie do lepiej znanych konstelacji gwiezdnych, te nie mogą być obserwowane z Ziemi. W rzeczywistości każda konstelacja istniała tylko przez krótki moment, gdy kosmiczne śmieci orbitują Ziemię z prędkościami ponad 27 000 km/h.

Sztuczna inteligencja była używana do wyszukiwania wzorców w danych Privateer, a konstelacje były następnie oznaczane czasowo, aby zaznaczyć moment, w którym zostały odkryte. Kliknięcie każdego węzła każdej konstelacji ujawnia informacje o obiekcie śmieci, który tworzy węzeł, w tym jego rozmiar, nazwę i przewidywany koszt usunięcia z orbity.

Konstelacje zostały wybrane, aby podkreślić najbardziej druzgocące konsekwencje problemu kosmicznych śmieci. Na przykład, Broken Compass, zauważony nad Bermudami w styczniu 2023 roku, wskazuje na szkody, jakie kosmiczne śmieci mogą spowodować w globalnych systemach nawigacyjnych, takich jak amerykański GPS czy europejski Galileo, gdyby w nie uderzyły.

Podobnie The Great 404 — uchwycony nad Afryką Zachodnią w lutym 2023 roku — oznacza skutki zniszczenia satelitów przesyłających internet, które łączą odizolowane społeczności na całym świecie. The Unavailable Forecast, uchwycony nad Indiami w kwietniu 2023 roku, jest symbolem niepewności, z jaką świat by się zmagał, gdyby stracił satelity meteorologiczne. Łącznie dziesięć konstelacji tworzy kolekcję.

„Istnieją pewne międzynarodowo uzgodnione wytyczne dotyczące sprzątania i zapobiegania śmieciom, ale żaden z tych mechanizmów nie ma mocy egzekwowania,” powiedział w oświadczeniu Moriba Jah, główny naukowiec Privateer. „Jeśli nie zmienimy naszego zachowania, przestrzeń kosmiczna stanie się nieużyteczna.”

Obecnie ponad 160 milionów sztuk kosmicznych śmieci pochodzenia ludzkiego orbituje Ziemię. Te obiekty różnią się od całych starych satelitów i zużytych stopni rakiet po małe fragmenty powstałe w wyniku kolizji większych obiektów. Ze względu na rosnącą liczbę satelitów na orbicie, napędzaną przez pojawienie się małych satelitów i konstelacji przesyłających internet, takich jak Starlink SpaceX, ryzyko kolizji na orbicie gwałtownie rośnie.

Źródło: Yahoo News