Skip to main content

Naukowcy osiągnęli ważny przełom w dziedzinie transplantacji narządów, przeszczepiając genetycznie zmodyfikowaną nerkę świńską do makaka, który żył przez ponad dwa lata po zabiegu. To kluczowy krok w kierunku wykorzystania narządów od zwierząt w przeszczepach ludzkich.

Badacze wykorzystali techniki edycji genów w miniaturze świń, aby uniknąć problemów związanych z odrzutem narządu przez biorcę oraz minimalizacją ryzyka przenoszenia wirusów. W ramach eksperymentu zmodyfikowano 69 genów w narządach świń, zapewniając, że narządy te nie będą atakowane przez układ immunologiczny biorców ani nie stanowią źródła ukrytych wirusów.

Najważniejszą innowacją jest wprowadzenie genów ludzkich do narządów świń. Dzięki temu narządy te były lepiej akceptowane przez organizm biorców i miały znacznie dłuższą żywotność po przeszczepie. Makaki, które otrzymały takie narządy, przeżyły średnio 176 dni, co stanowi znaczący postęp w porównaniu do tych, które otrzymały narządy bez modyfikacji genetycznych.

Badacze wykorzystali również świnie miniaturki zamiast tradycyjnych świń, co pozwoliło uniknąć problemów związanych z nadmiernym wzrostem narządów w organizmach biorców.

W perspektywie przyszłości, ta technologia może pomóc w rozwiązaniu problemu braku dostępności ludzkich narządów do przeszczepu, co jest szczególnie istotne w kontekście około 100 000 osób w Stanach Zjednoczonych oczekujących na przeszczep narządu. Mimo różnic w opiniach ekspertów, to odkrycie otwiera możliwość znacznego poprawienia sytuacji w dziedzinie transplantologii.

Źródło: Futurism