Skip to main content

Naukowcy rozwiązali długoletnią zagadkę dotyczącą losów młodszego brata prezydenta George’a Washingtona, Samuela, oraz jego potomków. Dzięki analizie genetycznej zidentyfikowano szczątki dwóch jego potomków i ich matki, pochowanych w nieoznakowanych grobach datowanych na lata 80-te XIX wieku. Badanie dostarczyło również pierwszej mapy DNA po linii ojcowskiej pierwszego prezydenta USA, który sam nie miał dzieci.

Kluczowe szczegóły dotyczące pochodzenia udało się ustalić dzięki kilku rodzajom analiz DNA, w tym nowej technice analizującej dziesiątki tysięcy punktów danych genomowych zwanych pojedynczymi polimorfizmami nukleotydowymi (SNP), które są zmianami w sekwencji genetycznej wpływającymi tylko na jeden nukleotyd, czyli budulec DNA.

Innym ważnym elementem była próbka DNA żyjącego potomka Samuela Washingtona. Porównując nieskażone DNA potomka z zdegradowanym, wiekowym DNA w fragmentach kości, naukowcy odkryli wskazówki dotyczące dawno zaginionych tożsamości i połączeń w rodzinie Washingtonów.

Te techniki mogą również pomóc w identyfikacji nieznanych szczątków osób, które służyły w wojsku, sięgając aż do czasów II wojny światowej.

Pochowani w nieoznakowanych grobach.

Samuel Washington, ponad dwa lata młodszy od George’a, zmarł w 1781 roku i został pochowany na cmentarzu na jego posiadłości Harewood niedaleko Charles Town w Wirginii Zachodniej. Rekordy pokazały, że cmentarz Harewood mieścił 20 członków rodziny Washington, „w tym Samuela Washingtona i dwie z jego żon, ich dzieci, wnuki i prawnuki, wśród innych”, powiedziała główna autorka badania, Courtney L. Cavagnino, naukowiec z Laboratorium Identyfikacji DNA Sił Zbrojnych USA.

W przeciwieństwie do George’a Washingtona, który spoczywa w wspaniałym marmurowym grobowcu w Mount Vernon, w Wirginii, grób Samuela był nieoznakowany, prawdopodobnie w celu ochrony przed grabieżcami grobów. Inne groby również nie miały nagrobków, co pozostawiło współczesnych historyków w niepewności co do tego, kto został pochowany gdzie.

W 1999 roku naukowcy wykopali pięć nieoznakowanych grobów na cmentarzu w celu odnalezienia miejsca spoczynku Samuela Washingtona. Odnaleźli małe kości i zęby z trzech pochówków, ale testy DNA w tamtym czasie były niejednoznaczne, a próbki były mocno zdegradowane i skażone bakteriami.

Na szczęście dla autorów nowego badania, „analiza DNA poszła długą drogą od początku lat 2000”, powiedziała Cavagnino. Połączyli techniki, które zoptymalizowały skrócone pasma uszkodzonego DNA z pozostałości, umożliwiając im ekstrakcję potrzebnego materiału genetycznego. Związki matczyne zostały ustalone poprzez sekwencjonowanie DNA mitochondrialnego, podczas gdy związki ojcowskie znaleziono, patrząc na chromosomy Y. Dodatkowe szczegóły pochodziły z 95 000 SNP, ogromnej ilości danych ukierunkowanych na DNA autosomalne (DNA, które nie jest przywiązane do chromosomów płci).

Dane genetyczne najpierw ustaliły, że szczątki należały do kobiety i jej dwóch synów; zapisy dodatkowo wyjaśniły, że kobieta była Lucindą „Lucy” Payne, a mężczyźni byli wnukami Samuela (i bratankami George’a): George’em Steptoe Washingtonem Jr. i dr. Samuelem Walterem Washingtonem. DNA żyjącego potomka było bliższe DNA dr. Samuela Waltera Washingtona.

Nie tylko dane te ustaliły, że zmarły lekarz był prapradziadkiem żyjącego Washingtona, ale także pokazały, które szczątki należały do którego brata, co inaczej byłoby niemożliwe do ustalenia z pewnością, powiedzieli naukowcy.

Odzyskane tożsamości.

W 1882 roku szczątki kilku osób zostały ekshumowane z Harewood i przeniesione do grobów w kościele Zion Episcopal w Charles Town. Wśród nich byli Lucy Payne i jej synowie. Jednak część ich kości została pozostawiona; gdy w 1999 roku przeprowadzono ekshumację, nie było jasne, do kogo należały. Teraz, prawie 150 lat później, tożsamości tych szczątków zostały w końcu ustalone.

„Połączenie zmarłych i żyjących krewnych uczyniło to badanie wspaniałą łamigłówką, nad którą trzeba było ciężko pracować, ale miało się wszystkie potrzebne elementy,” powiedziała Connie J. Mulligan, profesor w departamencie antropologii i koordynator programu Genetics and Genomics Graduate Program na University of Florida. Mulligan, która bada zmienności genetyczne, aby zrozumieć, jak DNA kształtuje zdrowie i choroby, nie brała udziału w badaniu.

Żyjący potomek, Samuel Walter Washington, obecny właściciel posiadłości Harewood, okazał się mieć więcej wspólnego DNA z dwoma zmarłymi braćmi, niż oczekiwali naukowcy. Przypisali to zjawisku zwężenia drzewa genealogicznego — kiedy małżeństwa między krewnymi skracają liczbę przodków — spowodowanemu wielokrotnymi małżeństwami między kuzynami w rodzinie Washingtonów.

„Małżeństwa między kuzynami wpłynęły tylko na relacje rodzeństwa, a nie na ich matkę, która weszła do rodziny przez małżeństwo,” powiedziała Mulligan. „Nie znam żadnego badania, które miałoby tak fajny zestaw danych, z taką złożonością w rodowodzie, aby można było użyć empirycznych danych do testowania, jak pokrewieństwo zmieniło szacunki pokrewieństwa.” Badanie to, dodała, „było połączeniem najnowocześniejszej nauki i świetnej pracy detektywistycznej!”

Analiza naukowców wyprodukowała również pierwszy profil DNA chromosomu Y George’a Washingtona, ponieważ męskie osoby w badaniu — zarówno żywe, jak i zmarłe — „były wszystkie bezpośrednimi potomkami Augusta Washingtona, ojca George’a Washingtona,” powiedziała Marshall. Ten profil może wyjaśnić związki genealogiczne wśród osób, które odziedziczyły nazwisko Washington, ale nie są pewne swoich rodzinnych połączeń „aby określić, kto jest ojcowsko spokrewniony z samym George’em Washingtonem,” napisali autorzy badania.

Jednak, mimo że odkrycia dostarczają wielu nowych wglądów, pytanie, które zapoczątkowało ekshumację w 1999 roku, pozostaje: Gdzie jest pochowany brat George’a? Grób Samuela nie został jeszcze odkryty, ani nie zidentyfikowano żadnych jego szczątków, według Marshall. W tym momencie, dodała, jego miejsce spoczynku może być na zawsze zaginione.

„Poszukiwania grobu Samuela Washingtona nie są już kontynuowane,” powiedziała Marshall. „Możliwe, że jego grób został wykopany dawno temu i nigdy nie zostanie znaleziony ponownie.”

Źródło: Yahoo News