Skip to main content

Odkryty w Hiszpanii ponad 60 lat temu skarb z epoki brązu, znany jako Skarb z Villeny, skrywał w sobie elementy z nieziemskiego metalu. Nowe badania wykazały, że część przedmiotów została wykonana z żelaza pochodzącego z meteorytu, co stanowi rzadkość na skalę światową. Składający się z 59 elementów, w tym butelek, misek i biżuterii zrobionych ze złota, srebra, bursztynu i żelaza, skarb ten od początku wzbudzał zainteresowanie naukowców ze względu na niezwykłe właściwości niektórych żelaznych części.

Najnowsze badania, przeprowadzone przez zespół pod kierunkiem Ignacio Montero Ruiza z Instytutu Historii w Hiszpanii, potwierdziły pochodzenie żelaza z meteorytu, który spadł na Ziemię około miliona lat temu. Analizie poddano dwa przedmioty: bransoletę w kształcie litery C oraz pustą sferę przykrytą złotą blachą, które mogły stanowić ozdobę jelca miecza, datowane na okres między 1400 a 1200 rokiem p.n.e.

Wykorzystując spektrometrię mas, naukowcy zidentyfikowali ślady stopu żelaza z niklem, charakterystyczne dla meteorytowego żelaza. Zaskakujące odkrycie rzuca nowe światło na praktyki metalurgiczne późnej epoki brązu oraz świadczy o niezwykłej innowacyjności i ciekawości dawnych kultur w zakresie obróbki metalu.

Chociaż nie wiadomo dokładnie, kto stworzył te przedmioty i skąd pochodziły, są one pierwszymi i najstarszymi obiektami z meteorytowego żelaza znalezionymi na Półwyspie Iberyjskim. Wyniki badań nie tylko poszerzają naszą wiedzę o dawnych technikach metalurgicznych, ale także otwierają nowe perspektywy na pochodzenie i wymianę skarbów w dawnych cywilizacjach. Skarb z Villeny, będący częścią kolekcji Muzeum Archeologicznego w Villenie, stanowi cenny wkład w zrozumienie historii i kultury epoki brązu.

Źródło: Live Science