Skip to main content

Odkrycie mikroskopijnych skamieniałości w starożytnej formacji skalnej Chuanlinggou w Chinach, datowanych na 1,635 miliarda lat, rzuca nowe światło na początki życia wielokomórkowego. Badacze z Chińskiej Akademii Nauk w Nanjing znaleźli tam fosylizowane struktury przypominające algi, co wskazuje na to, że eukarionty – organizmy o złożonej budowie komórkowej, do których należą rośliny, zwierzęta i ludzie – mogły stać się wielokomórkowe znacznie wcześniej, niż sądzono.

Naukowcy wcześniej uważali, że eukarionty, czyli organizmy o komórkach z jądrem komórkowym, nie wykształciły prostych struktur wielokomórkowych aż do miliarda lat po ich powstaniu. Jednak nowe badania sugerują, że ten krok mógł nastąpić już 600 milionów lat wcześniej.

Skamieniałości, które zostały odkryte, składają się z łańcuchów do 20 cylindrycznych komórek, z widocznymi pod mikroskopem ścianami komórkowymi. Niektóre z tych fosyli zawierają również spory, co może wskazywać na zaawansowane struktury rozrodcze. Badania chemiczne tych skamieniałości wykazały, że ich związki organiczne różnią się od tych znalezionych w fosyliach sinic, sugerując, że mogły to być algi, podobne do współczesnych eukariontów.

Te odkrycia, w połączeniu z innymi badaniami, wskazują na dużą różnorodność i złożoność wczesnych form życia wielokomórkowego. Niektóre z tych form życia miały cylindryczne kształty z komorami, inne były sferyczne, a jeszcze inne posiadały struktury przypominające pokrywę.

Jeśli te odkrycia się potwierdzą, mogą one przekształcić nasze rozumienie ewolucji życia, sugerując, że proste, ale różnorodne formy wielokomórkowe pojawiły się znacznie wcześniej, niż przypuszczano, co oznacza, że rozwój złożonej wielokomórkowości z organami i komórkami odizolowanymi od środowiska zewnętrznego zajęło znacznie więcej czasu niż wcześniej sądzono.

Źródło: Science