Skip to main content

Naukowcy z Uniwersytetu Helsińskiego dokonali przełomowego odkrycia, które rzuca nowe światło na tajemnicę pochodzenia DNA, a tym samym początków życia na Ziemi. Badania skupiły się na malutkich genach regulujących, które kodują cząsteczki mikroRNA, mające zaledwie 22 pary zasad. Są one kluczowe dla funkcjonowania ludzkiego genomu, składającego się z 20,000 genów, odpowiedzialnych za tworzenie białek niezbędnych do życia. Kluczowym odkryciem jest sposób powstawania sekwencji palindromowych w DNA i RNA, czyli takich, które czyta się tak samo od przodu i od tyłu.

Znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak powstają takie sekwencje, było dotąd dużym wyzwaniem dla biologów, ze względu na niewielkie prawdopodobieństwo ich przypadkowego powstania. Naukowcy, wykorzystując algorytm komputerowy do modelowania historii genu, odkryli, że całe palindromy mogą powstać w wyniku jednego zdarzenia mutacyjnego.

Dr Heli Mönttinen, badaczka współpracująca z zespołem, wyjaśnia: „Porównując genomy dziesiątek naczelnych i ssaków, możemy zobaczyć, które gatunki posiadają parę palindromów mikroRNA, a które jej nie mają. Szczegółowe modelowanie historii pozwoliło nam zobaczyć, że całe palindromy są tworzone przez pojedyncze zdarzenia mutacyjne.”

To odkrycie nie tylko wyjaśnia powstawanie sekwencji mikroRNA, ale również może być ekstrapolowane na inne sekwencje RNA i DNA. Zrozumienie tego mechanizmu otwiera nowe możliwości w badaniach nad ewolucją genetyczną i pochodzeniem życia. Jak mówi dr Ari Löytynoja, „DNA jest kopiowane jedna zasada na raz, a mutacje zazwyczaj dotyczą pojedynczych baz. Badaliśmy mechanizm tworzenia większych błędów, podobnych do kopiowania i wklejania tekstu z innego kontekstu, zwłaszcza w przypadkach, gdy tekst jest kopiowany od tyłu, tworząc palindrom.”

To przełomowe odkrycie to krok milowy w rozumieniu ewolucji genów i może mieć dalekosiężne konsekwencje dla biologii molekularnej oraz genetyki.

Źródło: Yahoo News