Skip to main content

Nowe badanie ujawnia, że ludzie wyciągają wodę z ziemi na tyle szybko, że przesuwają oś Ziemi. W okresie między 1993 a 2010 rokiem oś Ziemi przesunęła się o 31,5 cala, co jest związane z wydobywaniem wód gruntowych na całym świecie. Wyniki badania opublikowano w czerwcu w czasopiśmie „Geophysical Research Letters”.

W okresie badanym ludzie wypompowali szacunkowo 2150 gigaton wody z naturalnych rezerwuarów w ziemi zwanych akwenami. To wystarczy, aby napełnić 860 milionów basenów olimpijskich. Ta ilość wody odpowiada podniesieniu się poziomu morza na świecie o około ćwierć cala. Wycofywanie tej wody, która służy głównie do nawadniania, a ostatecznie płynie do oceanów, odbywa się szybciej niż proces uzupełniania akwenów.

To prawdopodobnie również spowodowało większe kołysanie się Ziemi. Oś Ziemi, wokół której obraca się świat, przesuwa się z powodu zmian w rozkładzie masy, i to nie jest nowość. Część tego przesunięcia jest naturalnym procesem, ale naukowcy zauważyli już odchylenia od normy. Wcześniej związane były one między innymi z topnieniem lodowców, arktycznymi lodowcami i wodą zatrzymywaną przez tamy.

To, co szczególnie martwi autorów nowego badania, to fakt, że wycofywanie wód gruntowych ma istotny wpływ na zmiany poziomu morza. „Nasze badanie pokazuje, że wśród przyczyn związanych z klimatem, przekształcenia wód gruntowych mają naprawdę duży wpływ na obrót osi obrotowej” – powiedział Ki-Weon Seo, geofizyk z Narodowego Uniwersytetu Seul. „Cieszę się, że znaleźliśmy nie wyjaśnioną przyczynę. Z drugiej strony jako mieszkaniec Ziemi i ojciec, jestem zaniepokojony i zaskoczony, że wypompowywanie wód gruntowych jest kolejnym źródłem podnoszenia się poziomu morza”.

Dlatego warto dążyć do oszczędzania wody gruntowej, nie tylko ze względu na wpływ na obrót Ziemi, ale również dlatego, że woda gruntowa stanowi istotny zasób nie tylko dla rolnictwa, ale także dla naszego zaopatrzenia w wodę pitną. Warto podejmować działania mające na celu ochronę i oszczędzanie wody, takie jak wybieranie roślin, które zużywają mało wody, naprawa wycieków i stosowanie urządzeń do oszczędzania wody. Takie działania nie tylko pomagają chronić środowisko, ale także pozwalają zaoszczędzić pieniądze.

Źródło: Yahoo News