Skip to main content

Szympansy stosują starożytną taktykę wojskową, podobną do misji zwiadowczych stosowanych przez ludzi, co zostało odkryte przez naukowców. W badaniach przeprowadzonych na dwóch wspólnotach zachodnich szympansów (Pan troglodytes verus) w Afryce, obserwowano, jak używają one wzniesień terenu do obserwacji rywalizujących grup. Ta technika pozwala im na ocenę ryzyka podczas konfliktów terytorialnych i jest pierwszym znanym przypadkiem tak zaawansowanego wykorzystania terenu przez nie ludzkie gatunki.

Zespół badawczy, w skład którego wchodzili studenci oraz miejscowi asystenci, śledził szympansy w Parku Narodowym Taï w Wybrzeżu Kości Słoniowej, zbierając dane GPS oraz zachowań. Badania wykazały, że szympansy częściej wspinały się na wzgórza, gdy podróżowały do granic swojego terytorium, niż do jego centrum. Na wzgórzach odpoczywały w ciszy, aby nie utrudniać sobie słyszenia otoczenia.

Wyniki sugerują, że szympansy wykorzystują wzniesienia do unikania konfliktów, ale także mogą je wykorzystywać do znalezienia okazji do ataku. Zdolność do oceny kosztów i korzyści z zaangażowania w konflikt jest dla nich ważna. Badania te mogą wskazywać na to, że takie zaawansowane taktyki wojenne są zakorzenione w ewolucji, co z kolei może dawać wgląd w małoskalowe proto-wojny, które mogły istnieć wśród prehistorycznych społeczności łowców zbieraczy.

Źródło: Yahoo News