Skip to main content

Naukowcy ze Szwecji dokonali przełomowego odkrycia w badaniu długowieczności, analizując próbki krwi 44 tysięcy osób w wieku 64 lat i starszych, obserwowanych przez okres do 35 lat. Odkryli, że szanse na dożycie 100 lat wiążą się z poziomem dziesięciu z dwunastu biomarkerów we krwi, w tym glukozy, kreatyniny i kwasu moczowego.

Zaskakująco, osoby z wyższym poziomem całkowitego cholesterolu miały większe szanse na dożycie 100 lat. Cholesterol LDL, znany jako „zły”, może prowadzić do zawałów serca i udarów, podczas gdy cholesterol HDL, czyli „dobry”, pomaga w usuwaniu cholesterolu LDL z organizmu. Jednak zbyt wysoki poziom całkowitego cholesterolu również stanowi ryzyko, ponieważ przeważa cholesterol LDL.

Osoby, które dożyły 100 lat, miały niższy poziom glukozy we krwi już od 60. roku życia. Wysoki poziom glukozy jest powiązany z ryzykiem cukrzycy, która z kolei zwiększa ryzyko zawałów serca, udarów i uszkodzeń naczyń krwionośnych.

Badanie wykazało również związek między niższym poziomem kwasu moczowego, a dłuższym życiem. Kwas moczowy jest powiązany z dną moczanową, a jego wysoki poziom często występuje u osób z cukrzycą, insulinoopornością i otyłością.

Kreatynina, produkt przemiany materii kreatyny, która dostarcza energię mięśniom, okazała się silnie skorelowana z długowiecznością. Jej poziom odzwierciedla funkcjonowanie nerek. Większość osób, które dożyły 100 lat, miała niski poziom kreatyniny.

Źródło: Yahoo News